JavaScript is not enabled in your browser.

Nieuws

Podcast: Elise Burger en Janneke Vollebergh-Barbiers: regie voeren over jezelf via het Actieprogramma Vitaal Vakmens

Elise Burger en Janneke Vollebergh-Barbiers: regie voeren over jezelf via het Actieprogramma Vitaal Vakmens


Lees meer

Ontdek hoe de Talenten Motivatie Analyse bijdraagt aan duurzaam succes

De TMA-methode geeft inzicht in welke talenten en competenties van medewerkers de beste prestaties opleveren. Dat is fijn voor de organisatie, maar ook voor de individuele werknemer. Door in te zetten op talent zet je in op iemands kracht. In dit artikel vertelt Suzanne van Vlaanderen, coach en trainer talent- en loopbaanontwikkeling bij Building Human Talent, hoe de TMA bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid, teameffectiviteit en persoonlijke groei.


Lees meer

Investeer in je groei met financiële steun!

Ben je enthousiast over persoonlijke ontwikkeling en heb je een duwtje in de rug nodig om je doelen te bereiken? De recente veranderingen in belastingaftrek en de STAP-regeling maken zelffinanciering soms een uitdaging. Maar laat dat je niet ontmoedigen! Er bestaan nog steeds verschillende kansen die het ontdekken waard zijn. Als je echt vooruitgang wilt boeken, dan moet je bereid zijn om actie te ondernemen. Dus, waarom niet onderzoeken welke opties er voor jou beschikbaar zijn?


Lees meer

Vitaliteit: energie en levenskracht voor een bevlogen werkleven

Deze week is de Nationale Vitaliteitsweek: een prachtig moment om samen met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties stil te staan bij vitaliteit. Judith van Eersel, vitaliteitstrainer- en coach bij Building Human Talent, schreef hierover een inspirerend artikel met vele tips.


Lees meer

Ontdek de voordelen van MDIEU-subsidie voor jouw organisatie!

Wil je de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie versterken en ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Maak kennis met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen en zo de implementatie van duurzame inzetbaarheid te bevorderen.


Lees meer

Het Actieprogramma Vitaal Vakmens van TNO krijgt vorm!

Met trots presenteren TNO, LDC en Building Human Talent de geheel vernieuwde website en het logo van Vitaal Vakmens (voorheen Vitaal Vakmanschap). Neem nu een kijkje op www.vitaalvakmens.nl en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen.


Lees meer

Win-Win-Win: Het belang van een leven lang leren

Elise Burger, directeur Building Human Talent, vertelt in dit artikel alles over waarom een leven lang leren zo belangrijk is en hoe je dit als organisatie kunt bevorderen.


Lees meer

Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid bij Heilijgers Amersfoort

In een artikel voor ABN AMRO Verzekeringen vertelt Kim Meeuwissen, HR-manager bij vastgoedbedrijf Heilijgers te Amersfoort, op welke manieren Heilijgers de duurzame inzetbaarheid van haar personeel bevordert. Omdat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de leidinggevenden heeft Heilijgers aan Building Human Talent gevraagd vorm te geven aan een leiderschapsprogramma waarbij leidinggevenden niet alleen zijn meegenomen in het verder ontwikkelen van coachend leiderschap, maar ook met oog voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap/eigen regie.


Lees meer

"Ongewenst gedrag: Je ziet het pas als je het doorhebt"

Els van Leeuwen, expert ongewenst gedrag op de werkvloer en vertrouwenspersoon, maakt in dit artikel het maatschappelijke thema van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar.


Lees meer

Certificaten leiderschap voor voorlieden en uitvoerders Burgy Bouw

Het afgelopen jaar mocht Building Human Talent vormgeven aan de ontwikkeling en invoering van een leermethodiek binnen Burgy Bouw. Een intensief begeleidingsprogramma waarin voorlieden en uitvoerders zich ontwikkeld hebben in hun (persoonlijk) leiderschap.


Lees meer

Timemanagement: nog meer, nog sneller?

De huidige arbeidsmarkt is in hoog tempo aan het veranderen: we moeten allemaal langer doorwerken en de vergrijzing neemt toe. Daarnaast verandert het werk door digitalisering. Anke Algera, specialist bij Building Human Talent, vertelt in dit artikel voor ABN AMRO Verzekeringen hoe je medewerkers met timemanagement weer grip op hun werk en tijd laat krijgen.


Lees meer

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?

Op verzoek van ABN AMRO schreef Elise Burger het artikel Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?' In dit artikel legt zij uit wat duurzame inzetbaarheid is en waarom het belangrijk is om te investeren in een leven lang leren.


Lees meer

Vitaal Vakmanschap geeft medewerkers regie over duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er als werkgever voor dat jouw medewerkers tot aan hun pensioen gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? Dat kan met het door TNO ontwikkelde actieprogramma Vitaal Vakmanschap. In dit artikel voor ABN Amro Verzekeringen vertellen Elise Burger en Janneke Vollebergh-Barbiers over de opleiding tot Train-de-Trainer Vitaal Vakmanschap en over de meerwaarde van dit programma voor organisaties die inzetten op duurzxame inzetbaarheid en eigen regie van medewerkers.


Lees meer

Werkplezier bij Van Rhijn Bouw

Wanneer je aan de toekomst van je onderneming werkt, dan ga je voor medewerkers die gezond en productief zijn. Werkplezier is waar medewerkers ’s ochtends voor opstaan. Van Rhijn Bouw uit Katwijk investeert in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Marianne Baër vertelde in een interview voor ABN AMRO Verzekeringen hoe ze hier binnen Van Rhijn Bouw handen en voeten aan hebben gegeven. 


Lees meer

Van der Hulst Bouwbedrijf uit Lisse genomineerd voor ESF-award 2020

In 2018 vroeg Volandis, kennis- en adviescentrum duurzame inzetbaarheid in de Bouw & Infra, aandacht voor het innovatieproject Vitaal Vakmanschap, een programma om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Het programma was bewezen effectief voor administratief geschoolden, maar (nog) niet voor praktisch geschoolden. Yvonne van der Hulst, als vooruitstrevende en innovatieve directeur van Van Der Hulst Bouwbedrijf, besloot de uitdaging aan te gaan en met het voltallig personeel deel te nemen aan deze publiek-private-samenwerking. Het resultaat van Vitaal Vakmanschap voor de medewerkers van Van Der Hulst Bouwbedrijf is geslaagd. Meer dan genoeg reden om genomineerd te worden voor de ESF-Awards en kanshebber te zijn voor het behalen van de eerste plaats!


Lees meer

Building Human Talent in het nieuws

Trots op het artikel dat in de nieuwsbrief en online op Risico's in Beeld | ABN AMRO Verzekeringen geplaatst is. Building Human Talent krijgt op deze manier de kans te laten zien waar we goed in zijn!


Lees meer

Building Human Talent heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Supertrots zijn wij met het behalen van het NRTO-keurmerk. Het NRTO- keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.


Lees meer

Kwakkenbos in verbinding: een SLIM-subsidie project

Kwakkenbos is een echt familiebedrijf binnen de sector bouwnijverheid. Kwakkenbos staat voor goed werkgeverschap en aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen is dan ook vanzelfsprekend. Om de werktevredenheid en ontwikkel- en opleidingsbehoefte inzichtelijk te krijgen is SLIM-subsidie aangevraagd.


Lees meer

De meerwaarde van EMDR in aanvulling op coaching

Iedereen wil graag gezond, vitaal en met plezier aan het werk zijn en blijven. En dan kan het soms nodig zijn even stil te staan bij zaken die ervoor zorgen dat je even niet alleen verder kunt. Oplossen van een probleem, een gewenste gedragsverandering, een antwoord op een belangrijke vraag? In dat geval kunnen individuele coachgesprekken nieuwe inzichten geven die blokkades wegnemen.


Lees meer

STAP-budget voor iedereen

Het STAP-budget waarbij iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget tot maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Daarnaast komt er voor specifieke doelgroepen STAP Ontwikkeladvies beschikbaar. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht.


Lees meer

Certificeringsprogramma TNO erkend Vitaal Vakmanschap Facilitator gaat van start

Zijn jouw klanten of is jouw organisatie gebaat bij interventies om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden? Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid effectief en tegelijkertijd leuk maken? Wil je als kwaliteitsbewuste professional beschikken over een wetenschappelijk onderbouwd programma dat zich in de praktijk bewezen heeft?


Lees meer

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid bij Aannemersbedrijf Kwakkenbos te Harmelen

Stiekum best wel trots dat Building Human Talent de kans krijgt op deze manier te laten zien waar we goed in zijn! Het is onze ambitie om werk leuker en medewerkers vitaler en duurzaam inzetbaar te maken want investering in duurzame inzetbaarheid betaald zich terug!


Lees meer

Incompany en maatwerk

Building Human Talent ondersteunt organisaties en medewerkers bij het ontplooien van talenten. Onze resultaatgerichte aanpak richt zich op de veranderende arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling, leiderschap, communicatie, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.


Lees meer

Krachtige organisatie door krachtige medewerkers!

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van elke organisatie. Investeren in gezonde, gemotiveerde en vooral competente werknemers levert op. Maar wat en hoeveel levert investeren in duurzame inzetbaarheid nu echt op?


Lees meer

Building Human Talent partner Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) richt zich op adviseurs, kenniscentra en organisaties en verbindt wetenschappelijke inzichten over inzetbaarheidsvraagstukken met de praktijk.


Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Building Human Talent is uw partner bij de invulling en uitvoering van duurzaam personeelsbeleid en ondersteunt bij het vergroten van de betrokkenheid, vitaliteit en bevlogenheid van uw medewerkers.


Lees meer

Passo Challenge, de leukste manier om beweging te promoten!

Wil je…. Gezonde en gemotiveerde medewerkers? Medewerkers binden en boeien? Een team dat er samen voor gaat? Investeren in vitaliteit en dat leuk maken?


Lees meer

Actieprogramma Vitaal Vakmanschap TNO

Hoe betrek je je medewerkers bij het vitaliseren van hun vakmanschap? Hoe zorg je dat ze zelf en vooral ook samen aan de slag gaan met langer productief, tevreden en betrokken doorwerken? Wat hebben ze daar eigenlijk voor nodig?


Lees meer

Building Human Talent en uw privacy

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: in mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden, met extra verplichtingen bovenop de al geldende regels.


Lees meer