JavaScript is not enabled in your browser.

Kwaliteit voorop

Kwaliteit voorop

Aan certificering worden stevige eisen gesteld. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen hebben wij de kwaliteitszorg laten certificeren. Wij borgen onze kwaliteit en garanderen onze opdrachtgevers dat:

  • Onze diensten in hun toepassing van hoge kwaliteit zijn
  • Dat onze professionals getoetst zijn op deskundigheid, ervaring en kwaliteit van werken
  • Dat onze professionals zich blijven ontwikkelen en werken vanuit hoge ethische maatstaven
  • Dat wij diverse methoden, technieken en instrumenten op basis van de juiste kennis en ervaring kunnen en mogen inzetten
  • Onze opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat aan wettelijke kaders voor privacy & veiligheidswaarborging wordt voldaan