JavaScript is not enabled in your browser.

ReferentiesMarianne Baër - HRM adviseur - Van Rhijn Bouw

Van Rhijn Bouw stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van haar medewerkers en duurzame inzetbaarheid is inmiddels een integraal onderdeel van het HR-beleid van onze organisatie. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het uitdagen van onze medewerkers om actief met hun ontwikkeling bezig te zijn. Met het inzetten van een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) in combinatie met de DIX (Duurzame Inzetbaarheidsscan TNO) hebben we inzicht gekregen en vervolgens hebben we de vertaalslag kunnen maken naar een concreet vervolg. We hebben een strategisch plan opgesteld en hebben onze HR-cyclus verbeterd. Medewerkers krijgen op deze wijze de kans hun talenten op diverse manieren te benutten en actief met hun ontwikkeling bezig te zijn. Door medewerkers de tijd en ruimte te geven om na te denken over hun werk zijn wij ervan overtuigd dat dit resulteert in een fijne werkomgeving met voldoende uitdaging. Als team sturen we aan op het algemeen belang van de organisatie en vragen wij van onze medewerkers hetzelfde, namelijk om datgene te doen wat onze organisatie nodig heeft en te handelen in het belang van de organisatie. 

Investeren in duurzame inzetbaarheid is een constant proces. Dit betekent, dat we hier steeds oog voor houden en actief mee bezig blijven. Hierin werken we graag samen met Building Human Talent. Zij sluiten aan bij onze organisatiedoelstellingen en zorgen ervoor dat onze wensen worden vertaald naar de gewenste doelstellingen. Wij ervaren de samenwerking als prettig en zeer professioneel. Building Human Talent kent onze organisatie en medewerkers en dat maakt het steeds eenvoudiger om af te stemmen op wat voor Van Rhijn Bouw belangrijk is.

Van Rhijn BouwKim Meeuwissen- HR-Manager - Heilijgers

Ik ben vol enthousiasme van start gegaan met het door de overheid aangeboden NL Leert Door Ontwikkeladvies wat door Building Human Talent uitgevoerd wordt. Ik begon aan dit loopbaantraject omdat ik me als persoon graag verder wil ontwikkelen, maar niet goed wist in welke richting. Rian Lanenga, mijn loopbaancoach vanuit Building Human Talent, heeft mij tijdens dit traject geholpen door (kritische) vragen te stellen waardoor ik meer inzicht heb gekregen in wat ik echt belangrijk vind.
 
Rian heeft het vermogen om goed te luisteren en op een prettige manier een spiegel voor te houden. Knap hoe zij mij, ondersteund door diverse testen, heeft geholpen bij het achterhalen van de essentie. Waar word ik uiteindelijk gelukkig van. 
 
Rian heeft mij ook als persoon geïnspireerd. Haar loopbaan, de keuzes die ze daarin heeft gemaakt en haar visie op het leven. Ik heb de voortvarendheid van Building Human Talent en de gesprekken met Rian in het bijzonder als heel prettig ervaren. Dit traject heeft mij een stapje verder geholpen in mijn zoektocht. In 2021 ga ik starten met een opleiding arbeids-en organisatiepsychologie. Een volgende stap in mijn ontwikkeling waar ik heel veel zin in heb!

HeilijgersJanneke Vollebergh-Barbiers MBA - Specialist duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling - Politie Dienst HRM

Building Human Talent was er bij de Politie toen daar 'Bouw je eigen baan, juist nu!' overging van experiment naar beweging. Just-in-time levert Building Human Talent precies dat wat nodig is. Zij bouwen met je mee aan vitaal vakmanschap.

Op een vrijdagmiddag werd In hoog tempo een prachtig filmpje gemaakt, de weerbarstigheid van portals en systemen werd aangepakt, we kraakten onze hersens, putte uit onze creativiteit.... En leverde op!

Bij Building Human Talent is het kiezen uit een ongekend aanbod aan interventies dat werkt voor Vitaal Vakmanschap. Building Human Talent stopt pas wanneer jij als klant tevreden bent.

Gaat het vitale vakmanschap van jouw medewerkers jou ook aan je hart: Building Human Talent!

PolitieMarloes Blok - Operationeel Manager - ArrangeGroup

Bij de ArrangeGroup geloven wij in onze medewerkers, in onze ‘Arrangers’. Zij zijn belangrijk voor ons en wij zijn zuinig op hen. Een blije medewerker is voor ons iemand die met plezier naar zijn of haar werk gaat en plezier, voldoening, trots en verbinding ervaart op de werkplek en met collega’s. Wij geloven dat je ook vitaler en productiever bent als je je happy voelt. Ontwikkeling is een van de drie kernwaarden van ArrangeGroup waar wij veel waarde aan hechten. Wij stimuleren de ontwikkeling van onze Arrangers, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
 
Wij werken graag samen met Building Human Talent om maatwerk vorm te geven aan trainingen en workshops gericht op de duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en behoeften van onze medewerkers. Building Human Talent stemt samen met ons af op deze behoeften en de trainers zijn zeer bekwaam en duidelijk gespecialiseerd op hun vakgebied(en). De samenwerking met Building Human Talent draagt zorg voor plezier in de trainingen terwijl de nodige gewenste resultaten op (vak)inhoudelijke kennis en verbinding met het team en de collega’s (die vaak op andere locaties werken) dik behaald worden. Wij zetten de samenwerking met Building Human Talent graag voort en zien de meerwaarde in een partner die onze organisatie op deze manier steeds beter leert kennen.

ArrangeGroupJoost Chantrel - Hoofd HR - BAM Infra Telecom

Waarom investeert Bam Infra Telecom in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers?

De wereld om ons heen verandert snel; we worden ouder, werken langer door en de opkomende digitalisering heeft invloed op veel van onze werkzaamheden.

Om onze collega’s te ondersteunen en voor te bereiden op alle veranderingen in de toekomst hebben wij samen met Building Human Talent een maatwerktraject ontwikkeld dat gericht is op: gezond blijven, blijven ontwikkelen en zelf de regie nemen.

In samenwerking met Building Human Talent wordt ons voltallige (uitvoerend) personeel in groepsbijeenkomsten en een individueel gesprek bewust gemaakt van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met Building Human Talent hebben we een partner getroffen die heel goed in staat is de verbinding te maken met onze collega’s. Voor ons is dit een belangrijke asset omdat onze collega’s overwegend praktisch ingesteld en opgeleid zijn. Daarnaast neemt Building Human Talent ons veel werk uit handen met het organiseren van de bijeenkomsten en het uitnodigen van de deelnemers.

De komende tijd blijven wij daarom graag samen met onze partner Building Human Talent het belang van duurzame inzetbaarheid binnen BAM Infra Telecom uitdragen!

BAM Infra TelecomClaudia Kwakkenbos - Hoofd Finance & Control - Kwakkenbos BV

Samen met Building Human Talent zijn wij een programma gestart om te zorgen dat we mensen gezond naar hun pensioen kunnen brengen. Ons verzuim is niet hoog, maar we maken ons wel zorgen, doordat mensen langer moeten doorwerken tot hun pensioen.

Met de inzet van een Bedrijfs- en Organisatiescan en de Kosten-Batentool (KOBA-DI) hebben we in kaart gebracht hoe we duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen onze organisatie vorm willen geven zodat we de vitaliteit en gezondheid van onze mensen waarborgen en ervoor zorgen dat er steeds een goede balans is tussen werk en privé.

Nu we helder hebben waar het MT elkaar raakt en prioriteit aan geeft, gaan we samen met Building Human Talent plannen verder uitwerken en implementeren in onze organisatie. Fijn in Building Human Talent een sparringspartner gevonden te hebben die ons helpt het thema duurzame inzetbaarheid te integreren in ons HR-beleid. 

Kwakkenbos BVYvonne van der Hulst - Directeur - Van der Hulst Bouwbedrijf

Samen met Building Human Talent zijn we binnen Van der Hulst Bouwbedrijf met het door TNO ontwikkelde programma Vitaal Vakmanschap gestart. Het bevorderen van veilig werken en het creëren van een leercultuur voor onze medewerkers waren de centrale thema’s in het actieprogramma. Hierbij lag de uitdaging bij het motiveren van onze medewerkers om zelf aan de slag te gaan met hun behoeften en duurzame inzetbaarheid. Interventies, zoals de DISC training, hebben mede bijgedragen aan nog meer begrip van collega’s onder elkaar. Dat we daarnaast met elkaar de Passo Challenge hebben volbracht waarbij we in teams elke dag 10.000 stappen hebben gezet, maakte het programma compleet. Dankzij de kennis, vaardigheden en gedrevenheid waarmee Elise Burger het programma heeft opgezet en uitgerold binnen onze organisatie hebben we een geweldig resultaat behaald!

Van der Hulst BouwbedrijfMax van Til - Arbeidsrechtadvocaat - Croon Davidovich Advocaten


Mijn kantoor, Croon Davidovich Advocaten, werkt met veel plezier samen met Building Human Talent. Waarom? De werkwijze van Building Human Talent kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit, helderheid, commitment en ondersteuning op maat. Croon Davidovich Advocaten is dan ook zeer tevreden met de dienstverlening en zet de samenwerking graag voort.

Croon Davidovich Advocaten