JavaScript is not enabled in your browser.

Actieprogramma Vitaal Vakmanschap TNO

Actieprogramma Vitaal Vakmanschap TNO


Hoe betrek je je medewerkers bij het vitaliseren van hun vakmanschap? Hoe zorg je dat ze zelf en vooral ook samen aan de slag gaan met langer productief, tevreden en betrokken doorwerken? Wat hebben ze daar zelf eigenlijk voor nodig?


Building Human Talent ondersteunt uw organisatie en medewerkers door inzet van het door TNO ontwikkelde wetenschappelijk bewezen actieprogramma ‘Vitaal Vakmanschap’. Gedurende dit programma dagen we medewerkers uit in vijf stappen zelf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid in hún organisatie, hún team of op hún afdeling. Dat doen we op een manier die aansluit bij de behoeften van uw medewer­kers. Vitaal Vakmanschap is daarmee een gezamenlijke, positieve, activiteit die men­sen in beweging brengt en houdt. Of het nu gaat om beweging in termen van ontwikke­ling van nieuwe kennis en vaardigheden, om verbetering van de eigen gezondheid of om aanpassingen in taken, rollen en func­ties, zodat die beter passen bij de kennis en vaardigheden die men heeft.

1. Bewustwording
2. Diagnose op maat
3. Kiezen van interventies
4. Uitvoeren interventies
5. Proces- en effectevaluatie

Veel programma’s ten aanzien van duurzame inzetbaarheid richten zich op afzonderlijke deelaspecten (gezondheid, stress, leren, mobiliteit of stress en werk-privé balans). Weinig programma’s kiezen een integraal startpunt om vervolgens gezamenlijk met een organisatie en de medewerkers een plan te maken en te kiezen voor maatwerk in interventies. Vitaal Vakmanschap doet precies dit.

Neem contact met ons op voor meer informatie!