JavaScript is not enabled in your browser.

Trainingen- Empowerment

Trainingen- Empowerment

Wanneer iemand lange tijd teleurstellingen heeft moeten verwerken dan is het lastig in de eigen kracht te geloven. Onze empowermenttrainingen hebben als doel deelnemers te activeren hun eigen kracht te ontdekken of herontdekken.

Building Human Talent biedt leerzame, doelgerichte en vooral praktische trainingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze trainingen zijn bewezen effectief en ondersteunen de doelgroep bij het nemen van stapjes richting (vrijwilligers)werk.

Onze empowermenttrainingen zijn een combinatie van delen, bewustwording, ervaren en ontdekken. Wij kijken niet naar wat iemand niet kan, maar juist naar wat hij wel kan. Deelnemers werken aan motivatie, werkhouding en gedrag ondersteunt door cognitieve gedragstherapie. ‘Wat is je probleem? Dan gaan we daaraan werken.’

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • Besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waardoor samenwerking met anderen nodig is
  • Zelfstandig keuzes maken en het gevoel controle te hebben over de eigen situatie
  • Realiseren dat gemaakte keuzes invloed hebben op je leven en dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij
  • Zelfacceptatie en het gevoel vanuit een positieve identiteit het leven aan te kunnen
  • Werken ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij de eigen opvattingen en waarden (intrinsieke motivatie)
  • Vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen.

Het resultaat van onze trainingen is dat de deelnemer:
  • Zelfstandiger functioneert omdat zijn persoonlijke vaardigheden zijn versterkt
  • Een actieplan heeft gemaakt en stappen kan zetten om dit plan uit te voeren
  • Beter in staat is de regie in en over zijn leven te nemen

Wij hebben een speciaal empowerment-taal-traject voor NT2 (anderstaligen) ontwikkeld. In deze training versterken we de Nederlandse taal gericht op de communicatie op het werk. In al onze empowermenttrainingen wordt gewerkt met de DISC-persoonlijkheidsanalyse.