JavaScript is not enabled in your browser.

WAT STAAT ER IN ONS PRIVACYREGLEMENT?

WAT STAAT ER IN ONS PRIVACYREGLEMENT?
Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Building Human Talent is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Building Human Talent. Je dient je ervan bewust te zijn dat Building Human Talent niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Van welke personen verwerkt Building Human Talent gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Ook verwerken we persoonsgegevens van personen met wie we een relatie willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
Let op:
Als jouw organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, zijn zij verplicht om haar medewerkers hierover te informeren. Jouw organisatie kan je op de hoogte stellen van dit privacybeleid. Zo kan jij vervolgens zien hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Voor welke doeleinden verwerkt Building Human Talent persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit kunnen de onderstaande doeleinden zijn. Elk van deze doeleinden is verbonden aan een wettelijke grondslag conform artikel 6 van de AVG. Verderop in dit privacybeleid hebben wij uitgebreider aangegeven welke gegevens wij waarvoor verwerken. 

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met jou/onze opdrachtgevers en leveranciers.
Wij willen onze (potentiële) klanten natuurlijk goed bedienen. Met jouw persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld:
Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, AVG).

Voor de verbetering van onze producten en diensten
Door gegevens te combineren en analyseren kunnen wij onze dienstverlening steeds persoonlijker, veiliger en beter maken. Deze analysegegevens bevatten soms ook persoonsgegevens. Hierbij verwijderen wij natuurlijk de gegevens die wij niet nodig hebben. Met het resultaat uit deze analyses zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen:
Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming en is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

Om onze opleidingen en dienstverlening verder te verbeteren gebruiken wij o.a. jouw gegevens ook om analyses uit te voeren. Die analyses gebruiken we ook voor benchmarkonderzoek. 

Om te voldoen aan wet- en regelgeving
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook om te voldoen aan op Building Human Talent rustende wet- en regelgeving. Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 6, AVG).

Voor archief- of analysedoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Al bewaren wij de gegevens niet meer voor deze doeleinden, dan nog kunnen wij ze bewaren voor archief- of analysedoeleinden. Dat betekent dat de gegevens alleen nog maar voor statistische of historische doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer wij willen weten hoeveel trainingen er in een jaar zijn afgenomen. De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Feitelijk gezien vallen deze gegevens daarmee niet meer onder de wetgeving van de AVG.

Voor werving en selectie
Wij verwerken jouw gegevens als je bij ons solliciteert. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke richtlijnen ten behoeve van het bewaren van jouw cv en uiteindelijk jouw mogelijke personeelsdossier. 

Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, AVG).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je ondubbelzinnige toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor?
Wij verwerken de persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure of aanmelding voor onze nieuwsbrief. Denk je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Je betalingsgegevens of die van jouw werkgever
Denk hierbij aan de naam, het e-mailadres en het rekeningnummer van de betalingsplichtige van jouw training. Dit kan je natuurlijk zelf zijn, maar dit kan ook jouw werkgever zijn. Wij hebben deze gegevens nodig om de digitale factuur naar het juiste adres te sturen.

Je studievoortgang en -resultaten
Denk bijvoorbeeld aan gegevens die jouw aanwezigheid tonen en de voortgang van jouw resultaten. 

Om je studieresultaten terug te koppelen
Soms delen wij jouw studieresultaten met je werkgever. Dit doen wij natuurlijk alleen als jouw werkgever onze opdrachtgever is. 

Je contactgeschiedenis
Het gaat hier om gegevens naar aanleiding van contacten die je met ons gehad hebt of het contact dat wij met jou hadden. Als je hebt gebeld dan kan er bijvoorbeeld een aantekening in ons systeem gemaakt worden over het onderwerp. Ook kunnen wij terugzien welke communicatie wij aan jou verzonden hebben of kan er een gespreksverslagje gemaakt worden. Wanneer je een klacht aan ons stuurt, maken we een klachtendossier aan waarin wij alle communicatie over deze klacht opnemen. Deze gegevens worden gebruikt:

Om te zien waar wij het eerder met jou over hebben gehad. Zo is iedereen op de hoogte en kan de communicatie met jou door meerdere mensen worden opgepakt. Ook kunnen wij de communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden.
 
Je websitegebruik
Bijvoorbeeld je “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst), het apparaat waarmee je inlogt en gegevens over je bezoek aan onze site. Denk daarbij aan wanneer je welke pagina’s hebt bezocht en wanneer je hebt ingelogd in jouw cursistenportaal.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
Om jouw voorkeuren te onthouden en informatie te kunnen tonen die bij jou past of waar je interesse in kunt hebben. Als we cookies hebben geplaatst, zien we bijvoorbeeld of je een nieuwsbrief van ons hebt geopend. 

Wij verzamelen daarnaast gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Ook analyseren wij de gegevens om onze systemen optimaal te laten functioneren. Zo monitoren wij bijvoorbeeld hoe druk het in onze online omgeving is. We zien met welk apparaat en besturingssysteem je onze website bezoekt, daardoor kunnen wij de pagina’s beter afstemmen op de manier die bij het apparaat past en kunnen wij je orders goed afronden.
 
Jouw feedback?
De gegevens die je invult op onze evaluatieformulieren of die je bijvoorbeeld achterlaat op google over onze organisatie. Denk ook aan feedback of opmerkingen die je achterlaat op social media zoals Facebook en LinkedIn. 

Wij gebruiken jouw feedback om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen jouw feedback dus intern delen om onszelf te verbeteren of juist om de dingen die we goed doen te vieren!

Hoe lang bewaard Building Human Talent jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden. Dit betekent in de praktijk dat wij jouw gegevens in ieder geval 6 jaar bewaren zolang jij bij ons een actieve klant bent. Wij zien jou als actieve klant als je binnen 6 jaar een bestelling hebt gedaan en/of geabonneerd bent op 1 van onze nieuwsbrieven.

Natuurlijk hebben bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn waar wij ons, ongeacht bovenstaande, aan houden. Hoe lang de wettelijke termijn is, verschilt. Zo moeten wij betalingsgegevens zoals iedere onderneming 7 jaar bewaren conform de fiscale bewaarplicht en zijn wij bij subsidiabele trajecten vanuit de overheid verplicht gegevens tot 10 jaar te bewaren. 

Hoe gaat Building Human Talent om met mijn persoonsgegevens?
We zorgen voor een goede beveiliging. We doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen we door verschillende administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die deze voor hun functie nodig hebben. Natuurlijk besteden wij daarnaast veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen die AVG-proof zijn. 

Alle medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring
Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en hier hebben hiervoor getekend. Iedereen gaat zorgvuldig om met de gegevens die je ons hebt toevertrouwd. Wij zorgen dat anderen (waar van toepassing) ook zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Wij schakelen soms derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan onze IT-leveranciers, onze freelance professionals of de drukkerij van ons trainingsmateriaal. Wij verstrekken persoonsgegevens natuurlijk alleen aan derden als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt.

Als gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Building Human Talent diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, dan zijn we met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen. Ook behandelen zij jouw gegevens vertrouwelijk. Wij verkopen of verhuren jouw persoonsgegevens natuurlijk niet.

Is er toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
Ja, er is toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening Gegevensverwerking naleven. Building Human Talent heeft het Privacy Zeker certificaat en voldoet aan de nieuwe scherpe regelgeving voor privacy & veiligheidswaarborging.

Met wie deelt Building Human Talent mijn persoonsgegevens?
Wij delen alleen gegevens met anderen als we dit verplicht zijn of als er een andere goede reden voor is. Voor de uitvoering van de overeenkomst en het daadwerkelijk verzorgen van je training we jouw gegevens bijvoorbeeld aan de docent te verstrekken. Wanneer je geprint studiemateriaal ontvangt, moeten wij jouw gegevens bijvoorbeeld met de drukker en PostNL delen om te zorgen dat jouw pakketje ook wordt afgeleverd op het juiste adres.

Wij worden geholpen door andere dienstverleners om onze dienstverlening optimaal te houden. Wanneer wij gegevens met hen delen, delen wij alleen datgene wat noodzakelijk is voor de opdracht. Ook leggen wij afspraken over de omgang met persoonsgegevens vast in contracten met hen.

Deze dienstverleners voeren bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden uit:
Met je werkgever
Het kan zijn dat wij jouw training verzorgen in opdracht van je werkgever. In dat geval is jouw werkgever onze opdrachtgever en maken wij afspraken over de uitvoer en de terugkoppeling van de resultaten. 

Met andere bedrijven of personen wanneer jij ons dat vraagt
Als jij dat wilt, geven wij jouw gegevens door aan andere bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen als het Ministerie van SZW, UWV en DUO wanneer je gesubsidieerd deel kan nemen aan onze trainingen, workshops en coaching.  In zo’n geval geef je altijd zelf toestemming tot het delen van jouw gegevens middels een verklaring verwerking persoonsgegevens.

Wil je je toestemming intrekken? Dat kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@buildinghumantalent.nl

Instanties vanuit een wettelijk bevel
Daarnaast zijn wij gerechtigd om in - als hiervoor op grond van wet- en regelgeving of een gerechtelijk bevel een verplichting is - onze medewerking te verlenen aan het ter beschikking stellen van persoonsgegevens op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties. Uitgezonderd situaties waarin dit uitdrukkelijk niet is toegestaan, zullen wij de opdrachtgever en/of cursist hierover uiteraard onmiddellijk informeren.

Je gegevens inzien of aanpassen
Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd, dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. (artikel 15, AVG). Ook mag je eerder verleende toestemming natuurlijk altijd intrekken (artikel 17, AVG). 

Ook kan je ons altijd laten weten als je (een deel van) je eerder gegeven toestemming wilt intrekken. Je kunt hiertoe een verzoek indienen via info@buildinghumantalent.nl

De verwerking van je gegevens beperken
In bepaalde situaties kan je je ‘recht op beperking’ uitoefenen (artikel 18 AVG). Wij zullen je gegevens dan tijdelijk niet verwerken. Dit kan je bijvoorbeeld van ons vragen als je gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt of als je bezwaar maakt maar nog op antwoord van ons wacht. Wil je de verwerking van je gegevens (tijdelijk) beperken? Stuur dan een verzoek naar info@buildinghumantalent.nl

Je gegevens verwijderen
Wanneer je al jouw gegevens wilt verwijderen stuur je ook een verzoek daartoe naar info@buildinghumantalent.nl

Wij zullen dan op jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen en je uit alle mailingslijsten verwijderen. Dit tenzij (en voor zover de wet verplicht) wij de betreffende persoonsgegevens dienen te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Let op: je doet hiermee afstand van het recht op dataportabiliteit; wij kunnen jouw gegevens na verwijdering immers niet meer reproduceren.

Je voorkeur voor nieuwsbrieven instellen
Je kunt je voorkeur voor het ontvangen van nieuwsbrieven of overige aanbiedingen beheren. Onderaan elke mailing staat een uitschrijflink waarmee je je direct afmeldt. Opnieuw aanmelden met hetzelfde mailadres? Stuur een mail naar fitvoordetoekomst@buildinghumantalent.nl

Waar kan ik terecht met vragen over privacy?
Je kunt via het postadres, of per e-mail via info@buildinghumantalent.nl contact opnemen als je vragen hebt over het privacybeleid.

Waar kan ik bezwaar maken of een klacht indienen?
Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen over je gegevensverwerking. Dit kan je doen bij het gebruik van je gegevens voor commerciële doeleinden en bij bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 21 AVG). Bezwaar of klachten kan je indienen via info@buildinghumantalent.nl

Wijzigingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 september 2021.

Building Human Talent B.V. 2021