JavaScript is not enabled in your browser.

Diagnosemeting Vitaal Vakmanschap TNO

Diagnosemeting Vitaal Vakmanschap TNO

Hoe vitaal zijn onze medewerkers? Op welke punten kunnen wij onze medewerkers ondersteunen om vitale vakmensen te blijven of worden? Welke acties kunnen daartoe bijdragen? Dit zijn vragen die beantwoord worden met de inzet van de door TNO ontwikkelde

diagnosetool Vitaal Vakmanschap. Deze tool is onderdeel van het bewezen effectieve actieprogramma Vitaal Vakmanschap en is los in te zetten om het Vitale Vakmanschap in organisaties vast te stellen.

Gestart wordt met een actieve werksessie van één dagdeel om invulling te geven aan het begrip ‘Vitaal Vakmanschap’. Wat is het? Wat in onze organisatie versterkt Vitaal Vakmanschap en wat juist niet? Wat vinden we daarin belangrijk? Er wordt gewerkt met een focusgroep (deel van de afdeling of organisatie) die als ambassadeurs van hun collega’s helpen deze vragen helder te krijgen. Hierdoor is het mogelijk om aan de hand van de resultaten van deze werksessie de diagnosetool volledig op maat te maken voor de afdeling of organisatie.

De diagnosetool Vitaal Vakmanschap bestaat uit een basisvragenlijst waaraan inmiddels 9 sets vragen zijn toege-voegd die afhankelijk van de resultaten van de werksessie worden toegevoegd aan de basisvragenlijst. De vragenlijst wordt hierdoor maatwerk en specifiek voor de afdeling of organisatie waar hij wordt ingezet. De vragenlijst wordt vervolgens uitgezet onder alle medewerkers (niet alleen de focusgroep).

De betrouwbaarheid en validiteit van de diagnosetool Vitaal Vakmanschap is door TNO vastgesteld. Langdurig wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk Vitaal Vakmanschap te meten, bespreekbaar, hanteerbaar en beïnvloedbaar te maken.

Alleen wanneer respondenten zeker weten dat hun antwoorden op de juiste manier behandeld worden, zullen zij eerlijk antwoord geven. Vertrouwen in het juiste level van anonimiteit bevordert de respons en de kwaliteit van deze respons.

Voor het invullen van de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van een digitale omgeving. Het Johan-portaal, is streng beveiligd. Hierdoor weten medewerkers zeker dat feedback vertrouwd blijft.

Nadat de vragenlijst is afgenomen zal TNO de analyse uitvoeren en een rapportage opstellen met daarin de bevindingen en aanbevelingen voor passende interventies. 

Het presenteren van de definitieve resultaten en conclusies bestaat wat ons betreft uit de volgende twee onderdelen:
  • Eindrapportage
  • Eindpresentatie

Een vragenlijst vraagt om follow-up. Om organisaties te ondersteunen bij het versterken van Vitaal Vakmanschap ontwikkelde TNO het actieprogramma Vitaal Vakmanschap. Als door TNO gecertificeerde dienstverlener voert Building Human Talent dit programma uit op een manier die aansluit bij de behoeften van jullie organisatie en jullie medewerkers. Gaat de keuze uit naar de inzet van andere interventies om opvolging te geven? Dan heb je naar aanleiding van de diagnosemeting een rapport van TNO in handen waarmee het mogelijk is interventies te kiezen die het Vitale Vakmanschap in jullie organisatie zullen bevorderen!

Binnen het actieprogramma Vitaal Vakmanschap zal na afloop van de interventieperiode een proces- en effectevaluatie worden uitgevoerd. Deze nameting laat zien in hoeverre de ingezette interventie(s) ook de gewenste resultaten hebben opgeleverd.

  • Vind jij de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers belangrijk?
  • Wil je gezonde en gemotiveerde medewerkers?
  • Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid en aan de slag met een wetenschappelijk ontwikkeld en daarmee bewezen effectief instrument?
Neem dan contact op. We komen graag vrijblijvend langs om met jullie van gedachten e wisselen over hoe we het vitale vakamnschap in jullie organisatie kunnen bevorderen!