JavaScript is not enabled in your browser.

Organisatiescan TNO

Organisatiescan TNO


Duurzame inzetbaarheid is geen thema waar je ‘zomaar’ aan begint. Dat blijkt al uit het woord duurzaam: ook overmorgen en volgend jaar moet het renderen. Een bedrijf zal daarom eerst moeten formuleren waaróm duurzame inzetbaarheid belangrijk is voor de organisatie en wat men met beleid en interventies hoopt op te lossen of te realiseren. 

De Organisatiescan is ontwikkeld om op organisatieniveau te oriënteren op de eigen ambities, trends, en cultuur rondom duurzame inzetbaarheid, op mogelijke knelpunten in de inzetbaarheid van het personeel, en op beschikbare middelen binnen de organisatie.

De Organisatiescan bestaat uit de volgende modules:

Kenmerken Bedrijf en Cijfers
Sector, organisatiegrootte, leeftijdsopbouw, vast/flex personeel, verzuimpercentage.
Ambities
Welke ambities de heeft organisatie rondom duurzame inzetbaarheid?
Ontwikkelingen / Trends
Welke trends spelen er voor de organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Middelen
Welke arbeidsvoorwaarden en middelen zijn er in de organisatie, zoals arbo, loopbaanmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden?
Inzetbaarheid personeel
Hoe inzetbaar is u personeel nu en in de toekomst?

Deze modules kunnen in zijn geheel, of als losse modules, worden ingezet. De modules leveren inzicht op in hoe de organisatie ervoor staat wat betreft duurzame inzetbaarheid, en biedt aanknopingspunten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.