JavaScript is not enabled in your browser.

Coaching - Empowerment

Coaching - Empowerment

Zelfinzicht is de basis voor autonomie en voor het maken van reële keuzes voor participatie op de arbeidsmarkt. In onze coachtrajecten ligt het accent daarom bij het versterken van de autonomie. Empowerment leidt tot autonomie en het maken van eigen, zelfstandige en bewuste keuzes. Dat helpt de slagingskans om een eigen plekje in de maatschappij of op de arbeidsmarkt te vergroten.

In onze coachtrajecten wordt de coachee zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid, van eigen keuzepatronen en van de waarden en normen die aan zijn handelen ten grondslag liggen.

Onze coaches wisselen ondersteuning en uitdaging af in het ontwikkelproces dat:
  • Toekomstgericht is
  • De verantwoordelijkheid steeds bij de deelnemer ligt
  • Aansluit bij de concrete context en ervaringen van de deelnemer
  • Waar de relatie tussen coach en deelnemer gelijkwaardig is

Het resultaat van onze coaching is dat de coachee:<br /> <ul> <li>Zelfstandiger functioneert omdat zijn persoonlijke vaardigheden zijn versterkt</li> <li>Een actieplan heeft gemaakt en stappen kan zetten om dit plan uit te voeren</li> <li>Beter in staat is de regie in en over zijn leven te nemen</li> </ul> Het is mogelijk de coachtrajecten aanvullend te ondersteunen door het inzetten van een DISC-persoonlijkheidsanalyse.