JavaScript is not enabled in your browser.

Arbeids- en organisatieadvies

Arbeids- en organisatieadvies

Arbeids- en organisatieadvies ondersteunt het welzijn en functioneren van medewerkers en hun relatie met de werkomgeving. 

De arbeids- en organisatiedeskundige van Building Human Talent heeft een belangrijke rol bij het tot stand komen van een effectief verzuimbeleid en het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties. De ervaring en kennis betreft mens en arbeid binnen een organisatie, zoals:
  • Hoe arbeidsinhoud, -verhoudingen en -omstandigheden van invloed zijn op de psychosociale arbeidsbelasting en gezondheid van de medewerker
  • Welke verschillende vormen van weerstand (energie) bestaan in relatie tot veranderingen

Onze adviseur geeft uitstekend advies op het gebied van organisatieproblematiek die een bredere aanpak nodig heeft en waarbij onder meer gedacht kan worden aan:
  • Werkdruk, arbeidsbeleving en werkstress
  • Advies bij samenwerkingsproblemen en conflicten
  • Leeftijdsfasebewust beleid

Tot de taak van de arbeid- en organisatiedeskundige behoort ook het uitvoeren van verzuimanalyses en het screenen van verzuimdossiers. Hierdoor wordt de problematiek zowel per individu als organisatiebreed helder en de verzuimoorzaak, -frequentie en -duur van medewerkers inzichtelijk. Afhankelijk van de uitkomsten kan vervolgens worden bepaald of een combinatie van individuele begeleiding en/of organisatie-brede verandering noodzakelijk is.

Onze arbeids- en organisatiedeskundige is een expert in het trainen, begeleiden en coachen van leidinggevenden in de uitvoering van hun taken met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, zoals:
  • Gespreksvoering bij verzuimbegeleiding
  • Het herkennen en aanpakken van werkdruk en werkstress