JavaScript is not enabled in your browser.

Duurzame inzetbaarheid

Krachtige organisaties sturen op duurzame inzetbaarheid

Building Human Talent ondersteunt bij het vergroten van de betrokkenheid, vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers. Dé partner bij invulling en uitvoering van duurzaam personeelsbeleid!

Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers die een leven lang kunnen werken en die de gewenste prestaties leveren.
 
Mensen die met plezier naar hun werk gaan, blijven zich ontwikkelen en investeren in hun vitaliteit. Daarmee behouden ze een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid faciliteren en ondersteunen hun medewerkers hierin. Medewerkers herkennen en erkennen hun inzetbaarheid en nemen hun verantwoordelijkheid.

Zonder dialoog krijgt duurzame inzetbaarheid geen vorm. Kernelementen van onze aanpak zijn: dialoog, meten en maatwerk!

Werken aan duurzame inzetbaarheid start met het gezamenlijk vaststellen van de huidige situatie in de organisatie en het meten van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in de volle breedte van duurzame inzetbaarheid. Door te meten kunnen we:
 • Het actieplan bepalen: welke instrumenten zetten we in de rest van het traject in
 • Bepalen welke sturingskengetallen interessant zijn om de voortgang mee te monitoren
 • Het ambitieniveau uitspreken
 • Bepalen waar direct resultaat geboekt kan worden
Het vervolg van het traject is maatwerk waarbij de hieronder genoemde (wetenschappelijk onderbouwde) instrumenten ingezet kunnen worden. Op elk niveau een andere inhoud. Met elkaar komen we tot creatieve en passende oplossingen die draagvlak hebben!

Wij beschikken over een breed spectrum van aantoonbaar effectieve instrumenten veelal ontwikkeld door TNO. Voorbeelden daarvan zijn:
 • Het door TNO ontwikkelde bewezen effectieve actieprogramma Vitaal Vakmanschap
 • Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid
 • Bedrijfs- en Organisatiescan
 • Leidinggevendenscan
 • Duurzame inzetbaarheidsIndex (DIX) en tal van andere vragenlijsten
 • Diagnosetool Vitaal Vakmanschap
 • Een digitale werkomgeving en dashboard voor organisatie en medewerker

Het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid)is hét netwerk voor duurzame inzet(baarheid) in Nederland. Dankzij het partnership dat Building Human Talent met het NPDI heeft, kunnen wij kennis delen, ervaringen uitwisselen en onze opdrachtgevers inzicht geven in de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie.

 • Lagere verzuimkosten
 • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Medewerkers productief en effectief
 • Behoud en ontwikkeling van kennis en ervaring
 • Medewerkers zelf in de regie en verantwoordelijk voor hun loopbaan en de eigen inzetbaarheid

Nieuwsbrief

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Building Human Talent heeft een breed palet aan diensten om op ieder niveau van organisaties met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Je kunt hier door ons aangeboden instrumenten en interventies vinden die medewerkers en organisaties helpen bij de implementatie van elk inzetbaarheidstraject. Niet gevonden wat je zocht? Neem dan even contact op!

Trainingsaanbod

Cases

Referenties