JavaScript is not enabled in your browser.

DI-Portaal (ecosysteem duurzame inzetbaarheid)

DI-Portaal (ecosysteem duurzame inzetbaarheid)

Building Human Talent maakt gebruik van het DI-portaal van software leverancier Johan. Dit is een onafhankelijke digitale marktplaats waar TNO, NPDI, kennisinstituten en dienstverleners hun content, interventies en instrumenten in opnemen en doorontwikkelen.  

Via dit platform bieden wij onze klanten een digitaal werkgever- en werknemersportaal. Het werkgeverportaal stelt organisaties in staat om medewerkers de ruimte te bieden en te stimuleren in ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het werknemersportaal ondersteunt medewerkers de regie over de eigen loopbaan te nemen en houden. Dit met behoud van privacy, in een veilige omgeving, om zo de ontwikkeling en gezondheid te bevorderen.

Het DI-portaal wordt ingericht in de huisstijl van jullie organisatie en wordt als digitaal portaal van de eigen organisatie aan de medewerkers gepresenteerd. Hiermee wordt het portaal een integraal platform met hoogwaardige tools, instrumenten en informatie. Het portaal levert de organisatie vervolgens slimme managementinformatie en meet voortgang en effecten.


Neem contact met ons op voor verdere informatie.