JavaScript is not enabled in your browser.

Trainingen - Persoonlijke effectiviteit

Trainingen - Persoonlijke effectiviteit

Onze trainingen Persoonlijke effectiviteit richten zich op het vergroten van de persoonlijke kracht en kwaliteiten van medewerkers. Door bewustwording en inzicht is het mogelijk eigen gedrag te beoordelen en veranderen.
 
Voor het verkrijgen van persoonlijke effectiviteit zijn twee zaken essentieel: bewustwording en inzicht. Er kan dan effectiever worden omgegaan met situaties die werkstress veroorzaken en dit komt ten goede aan een positieve en prettige werkomgeving.

Ervarend leren staat bij Building Human Talent centraal. Onze benadering is altijd gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op de vertaalslag naar de praktijk.

De trainingen kunnen in het teken staan van specifieke persoonlijke vaardigheden of een combinatie daarvan. Denk aan thema's als:
  • Timemanagement
  • Omgaan met stress en werkdruk
  • Assertiviteit en conflicthantering
  • Feedback geven en ontvangen
  • Luisteren en doorvragen
  • Presentatiestijlen- en technieken

Onze trainingen zijn maatwerk en zowel de onderwerpen als de inhoud worden in samenspraak gekozen. De omvang kan variëren van één dagdeel tot een traject van meerdere maanden, afhankelijk van wat er nodig is. Zo wordt de training afgestemd op jullie unieke situatie en organisatie.