JavaScript is not enabled in your browser.

Betere gesprekken met virtuele trainers

Betere gesprekken met virtuele trainers

Door gesprekken te oefenen met virtuele trainers is het mogelijk om communicatieskills te verbeteren. In elke simulatie staat een uitdagende praktijksituatie, of een speciale gespreksmethodiek, centraal. Doordat je als speler zelf keuzes kan maken, leer je wat de beste aanpak is. Uitgangspunt is dat leren communiceren een kwestie is van situaties ervaren en feedback krijgen; leren door te doen dus! Simulaties motiveren daarnaast, doordat je als speler wordt uitgedaagd en ziet wat je bereikt als je het goed doet.

Meer informatie? De brochure downloaden? Klik hier!

Individueel oefenen wanneer het jou uitkomt
Zelfstandig aan de slag met virtuele acteurs in diverse gesprekken. Beter worden is een kwestie van oefenen en nog eens oefenen. Je kan de bewezen theorie vertalen naar jouw succesvolle aanpak in de praktijk. 

In groeps-of teamverband trainen
Onder begeleiding van een ervareb trainer met en van elkaar leren. Er zijn diverse werkvormen moelijk en achteraf kan de simulatie beschikbaar blijven voor vervolgtraining of follow up.

Blended: online en offline combineren
Deelnemers oefenen zelfstandig en vooraf (huiswerk) en de trainer monitort scores en kan de live (online) training maatwerk aanpassen aan de leerbehoeften van de groep. Klassikaal wordt verdere verdieping gezocht en kan gericht worden getraind. Bij live training kan bijvoorbeeld geoefend worden met een 'echte trainingsacteur'. Er is follow up en continu trainen mogelijk. 

 • Inspireren en motiveren
 • Coachen
 • Ontwikkelgesprek
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Delegeren en informatieoverdracht

 • Feedback geven
 • Motiveren
 • Coachgesprek
 • Aanspreken
 • Doel bepalen en afstemmen

 • Telefonische acquisitie
 • Eerste verkoopgesprek
 • Onderhandelen
 • Adviesgesprek
 • Klachtgesprek

Module puur en alleen op de gespreskmethodiek met 11 simulaties van problematiserend tot reflectie.

Complete leermodule met daarin 13 gesprekssimulaties. Geschikt voor huidige en toekomstige zorgprofessionals en zeer goed inpasbaar in bestaande trainingen of te embedden binnen bestaande e-learning platformen.

 • Open en gesloten vragen
 • Reflecteren
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
 • Nee verkopen
 • Behoudgesprek

Deze simulaties zijn ontwikkeld door DialogueTrainer in samenwerking met de Universiteit Utrecht.