JavaScript is not enabled in your browser.

Leidinggevendenscan TNO

Leidinggevendenscan TNO


De scan ‘leidinggeven aan inzetbaarheid’ draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid.
 
De rol van de leidinggevende is cruciaal maar complex waar het gaat om het begeleiden van medewerkers richting duurzame inzetbaarheid. Met deze scan wordt gekeken naar de belangrijkste vaardigheden, kennis en ondersteuning die leidinggevenden hebben in het uitvoeren van hun rol.

Een scan is een eerste stap naar bewustwording en laat bovendien zien welke zaken goed gaan en waar nog aan gewerkt moet worden.

De leidinggevendenscan wordt ingezet als onderdeel van een workshop of training voor leidinggevenden maar ook binnen programma’s waarbij de leidinggevenden individuele coaching krijgen.

Na akkoord van de leidinggevende(n) kan managementinformatie op groepsniveau worden uitgedraaid. De data die hiermee beschikbaar komen kunnen door het management van een organisatie als stuurinformatie worden gebruikt. Groepsdata wordt verstrekt bij minimaal 15 invullers.