JavaScript is not enabled in your browser.

Teamcoaching

Teamcoaching


Wil je de samenwerking binnen een team verbeteren? Willen jullie als team meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en deze optimaal benutten? Teamcoaching helpt teams als geheel beter te functioneren.

Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Onze ervaren en uitstekend gekwalificeerde coaches ondersteunen jullie team wanneer er gewerkt moet worden aan:

  • De onderlinge samenwerking en verhoudingen
  • Het nemen van verantwoordelijkheid
  • De zelfsturing van het team
  • Gezamenlijke doelen stellen en behalen
  • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer
  • Vergroten van de daadkracht en energie

Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie. Teamcoaching is altijd maatwerk en de keuze voor coaching of een teamtraining wordt bepaald door een goede inventarisatie vooraf.

Neem contact met ons op voor verdere informatie.