JavaScript is not enabled in your browser.

MDIEU-subsidie voor jouw organisatie!

MDIEU voor individuele bedrijven

Wil je de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie versterken en ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Maak kennis met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Deze regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen en zo de implementatie van duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

In 2024 zijn er twee aanvraagtijdvakken waarin organisaties deze subsidie aan kunnen vragen. Dit zijn april en september. 

Met MDIEU kun je rekenen op:
 
Financiële kansen: 
De regeling biedt financiële ondersteuning voor het inhuren van externe deskundigheid.
 
Duurzame inzetbaarheid: 
Versterk het personeelsbeleid en de bedrijfsprocessen met duurzame inzetbaarheid als integraal onderdeel.
 
Wil jij voor jouw organisatie gebruikmaken van de MDIEU-subsidie? Building Human Talent is deskundig adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid en ondersteunt graag bij het uitvoeren van de door jullie gewenste activiteiten gedurende het gewenste project. 
 
Aarzel niet en neem contact met ons op, zodat de aanvraag tijdig kan worden ingediend!

Direct contact? Bel 06-30192864 of mail elise@buildinghumantalent.nl.

Download hier de brochure!

Het programma Duurzame inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) richt zich op thema's zoals gezond en veilig werken, vitaal vakmensschap, levenslang leren en het nemen van controle over de eigen loopbaan.

 De subsidie kan worden gebruikt voor de implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, met de nadruk op het bevorderen van de eigen regie van werknemers. Daarnaast is er tijdelijke subsidie beschikbaar om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen.
De subsidieregeling ondersteunt een breed scala aan activiteiten, waaronder:
 • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek in verband hiermee.
 • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties.
 • Het opzetten van infrastructuur om structureel duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
 • Communicatie- of voorlichtingsactiviteiten.
 • Kortdurende trainingen of workshops voor groepen.
 • Inhoudelijke monitoring en evaluatie, niet zijnde voor projectadministratie, projectmanagement en uitvoering van maandelijkse uitkeringen.

Wil je een subsidieaanvraag indienen? Dan heb je een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan nodig.

Bedrijfsanalyse
De bedrijfsanalyse is de basis voor het activiteitenplan. Deze analyse beschrijft de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en - indien aan de orde – het eerder stoppen met werken.
 
Activiteitenplan
Een activiteitenplan is een beschrijving van alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en wordt gecompleteerd met een projectbegroting. Samen met de bedrijfsanalyse vormen deze documenten de aanvraag die vervolgens digitaal kan worden ingediend.

 • Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.
 • Minimaal aan te vragen subsidiebedrag €75.000, - 
 •  Aanvraagtijdvakken
  • 1 september tot en met 30 november 2023.
  •  Een aanvraagtijdvak in 2024 (precieze data volgen nog).
  •  Subsidiebudgetten 2023
   • 7,5 miljoen euro voor aanvragen tot 300.000 euro subsidie.
   • 75 miljoen euro voor aanvragen van 300.000 euro subsidie en meer.
   • 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid
   • 25% subsidie voor eerder stoppen met werken
   • 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse.
  • Bovenop de directe kosten ontvangt de organisatie een toeslag voor overhead. Deze toeslag voor indirecte kosten (exploitatiekosten, reiskosten, ontwikkelkosten, afschrijvingskosten, etc.) is:
   • 15% (flatrate) van het in de subsidievaststelling bepaalde bedrag aan                                           subsidiabele kosten tot € 1.000.000, -
   • 7% (flatrate) van het in de subsidievaststelling bepaalde bedrag aan subsidiabele kosten tussen € 1.000.000, - en € 10.000.000, -
   • 1% (flatrate) van het in de subsidievaststelling bepaalde bedrag aan subsidiabele kosten boven € 10.000.000, -
  • Inschakelen accountant verplicht en voert controles uit bij de tussentijdse (1 jaar) rapportage en na afronding van het project. Deze kosten kunnen worden opgevoerd als subsidiabele kosten.
  • Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  • De projectperiode bedraagt maximaal 24 maanden en start uiterlijk 3 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend. Subsidie wordt ook verleend op al lopende projecten om deze te intensiveren.
  • De regeling voorziet in voorschotmogelijkheden. In het eerste jaar 20-40% en tot een maximum van 80% in het tweede jaar van het project.
  • Binnen 22 weken na afloop van de in de beschikking tot subsidieverlening vastgelegde periode moet een einddeclaratie worden opgesteld. Deze aanvraag omvat een activiteitenverslag, een financieel verslag, een overzicht van de kosten per activiteit, een overzicht met het BSN van de betrokken deelnemers en een einddeclaratie. De aanvraag gaat vergezeld van een controleverklaring opgesteld door een accountant.
  • Indien minder dan 50% van de totale subsidiabele kosten voor activiteiten is gerealiseerd, wordt het subsidiebedrag op nihil vastgesteld.

   Nieuwsbrief

   Cases

   Referenties