JavaScript is not enabled in your browser.

Bedrijfsscan TNO

Bedrijfsscan TNO

Wil je weten hoe duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie effectief te bevorderen? Dan is een bedrijfsscan een goed idee!
 
De Bedrijfsscan brengt de uitgangssituatie van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen een organisatie in kaart. De scan maakt inzichtelijk hoe er binnen een organisatie tegen het duurzame inzetbaarheidsbeleid wordt aangekeken. Verschillende sleutelfiguren binnen de organisatie (bijvoorbeeld directie, HR, OR, leidinggevenden, medewerkers) vullen elk een scan in.

De Bedrijfsscan bestaat uit 40 vragen verdeeld over 10 modules:

Visie & strategie
Is er een duidelijke missie/visie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid?
DI-beleid
Is er een structureel beleid rondom duurzame inzetbaarheid?
Middelen
Zijn er voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar om te werken aan duurzame inzetbaarheid?
Leidinggevenden
Welke rol hebben de leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid?
Eigen verantwoordelijkheid
Hoe verantwoordelijk voelen werknemers zich als het gaat om hun eigen duurzame inzetbaarheid?
Planning
In hoeverre is er een planning rondom duurzame inzetbaarheid?
Monitoring
Vind er monitoring plaats op duurzame inzetbaarheid?
HR
Welke rol heeft HR als het gaat om duurzame inzetbaarheid?
Communicatie & participatie
In welke mate is er communicatie richting, en participatie van, medewerkers met betrekking tot duurzame inzetbaarheid?
Cultuur
In hoeverre is de organisatiecultuur ‘geschikt’ voor duurzame inzetbaarheid?

Na het invullen van de scan kunnen de resultaten van de verschillende invullers geplot worden in een ‘spin-figuur’. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre de organisatie al structureel bezig is met duurzame inzetbaarheid, en worden verschillen in denken en beleving snel inzichtelijk. Hierna kan door discussie gekomen worden tot een breed gedragen visie en plan. De resultaten van de Bedrijfsscan zijn bijvoorbeeld goed in te zetten als discussiehulpmiddel tijdens een werksessie met sleutelfiguren, en als hulpmiddel bij het maken van een actieplan.

Een begeleide bijeenkomst waarbij de bedrijfsscan dient als leidraad om de vragen en aandachtspunten die binnen de organisatie leven te bespreken kan van grote toegevoegde waarde zijn.