JavaScript is not enabled in your browser.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Building Human Talent hanteert de voorwaarden van de NRTO (Nederlandse Raad Training en Opleiding).

Voorwaarden bij opleidingen met STAP-budget

Wordt de subsidie niet toegekend vragen we je contact met ons op te nemen zodat we samen kijken of het mogelijk is een nieuwe datum te plannen in een ander tijdvak. Neem contact met ons op via training@buildinghumantalent.nl of bel ons: 06-30192864.

Lukt het niet iets anders te plannen dan mag je altijd kosteloos annuleren

Wanneer de subsidie wel wordt toegekend, dan gelden onze algemene voorwaarden. Onze opleidingen vinden uitsluitend plaats in geval van een voldoende aantal deelnemers. Building Human Talent behoudt zich het recht voor een opleidingsdatum te wijzigen, dan wel een opleiding te annuleren, met dien verstande dat deelnemers hiervan uiterlijk 10 werkdagen van te voren op de hoogte worden gebracht.