JavaScript is not enabled in your browser.

Mediation

Mediation

Binnen organisaties bestaat vanzelfsprekend veel dynamiek. De organisatie is in beweging, de bedrijfsvoering speelt in op de veranderende behoefte van de klant en de medewerkers zijn in ontwikkeling. Maar wat doe je wanneer je geen brug kunt slaan tussen de verwachtingen van werkgever en medewerker?
 
De praktijk wijst uit dat voor de meeste geschillen wel een oplossing wordt gevonden, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het is echter moeilijk die oplossing te zien wanneer partijen te zeer (emotioneel) betrokken zijn in het conflict. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

Mediation is een succesvolle methode van conflictoplossing die steeds vaker wordt ingezet, bijvoorbeeld in arbeidskwesties. Het voorkomt juridisering waardoor je bespaart op tijd en kosten.

De kern van mediation is dat partijen in het communicatieproces worden ondersteund om standpunten om te buigen naar gemeenschappelijke belangen, waardoor een gezamenlijk gedragen oplossing wordt gevonden. Vrijwilligheid in deelname en vertrouwelijkheid dragen bij aan een succesvol traject en gelden als voorwaarden. De mediator treedt op als onafhankelijke en neutrale procesbegeleider.

Vaak is het doel van mediation bij minimaal bij één van de partijen te komen tot herstel van de arbeidsrelatie. Het kan ook preventief ingezet worden. Mediation kan ook starten als, of uitmonden in, een zogenaamde exit-mediation.

Building Human Talent biedt een oplossing door het inzetten van een MfN registermediator. MfN mediators zijn landelijk erkend en gekwalificeerd.