JavaScript is not enabled in your browser.

Mini-DIX TNO

Mini-DIX TNO


De mini-DIX is een ideaal hulpmiddel om snel de belangrijkste inzetbaarheidsthema’s binnen een organisatie te inventariseren en is een verkorte versie van de Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX), aangevuld met een aantal beleidsvragen en een behoeftepeiling.

De mini-DIX wordt vaak gebruikt als voormeting en als opmaat voor de uitgebreidere Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX). Ook wordt hij vaak ingezet bij branches en organisaties waar men liever niet met te lange vragenlijsten werkt en waarvoor inzicht in de highlights op het gebied van inzetbaarheid (om te beginnen) voldoende is. Het is een prachtig instrument om medewerkers laagdrempelig kennis te laten maken met het onderwerp en om als organisatie zicht te krijgen op de belangrijkste thema’s.

De MINI-DIX is een lijst met 17 vragen. Na het invullen krijgt de medewerker een persoonlijke terugkoppeling. Groepsdata kunnen worden verstrekt bij minimaal 30 respondenten. De thema’s ‘gezondheid’, ‘kennis en vaardigheden’, ‘motivatie en betrokkenheid’ en ‘werk-privé-balans’ komen binnen de MINI-DIX terug als belangrijke pijlers.