NPDI

Building Human Talent is partner van het NPDI (Nederlands Platform Duurzame Inzetbaarheid) wat zijn roots kent binnen TNO. Wij delen binnen dit platform de nieuwste inzichten, methodieken en middelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid in co-creatie met andere partners en ten behoeve van onze klanten. Binnen dit platform is sprake van een grote bereidheid om kennis te delen en samen te werken aan oplossingen voor Duurzame Inzetbaarheid. Kwaliteit en effectiviteit staan hierbij vanzelfsprekend voorop.