JavaScript is not enabled in your browser.

Building Human Talent heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Building Human Talent heeft het NRTO-keurmerk ontvangen

Supertrots zijn wij met het behalen van het NRTO-keurmerk. Het NRTO- keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Building Human Talent voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk en hiermee kan aantonen dat zij voldoen aan de hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel die de NRTO stelt.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Met het oog op de ontwikkelingen in de snel veranderende arbeidsmarkt investeert de overheid in een Leven Lang Ontwikkelen. Vanaf 2022 zal de STAP-subsidie (STimulering Arbeidsmarkt Positie) de huidige fiscale scholingsaftrek vervangen. Het STAP-budget waarbij iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget tot maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 maart 2022 ingevoerd. Wanneer jij aan de slag gaat met jouw ontwikkeling dan wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je bij een professionele aanbieder terechtkomt die oog heeft voor de individuele klant.  

Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een organisatieadvies- en trainingsbureau zoals Building Human Talent is.

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Tools