JavaScript is not enabled in your browser.

Certificaten leiderschap voor voorlieden en uitvoerders Burgy Bouw

Certificaten leiderschap voor voorlieden en uitvoerders Burgy Bouw

Het afgelopen jaar mocht Building Human Talent vormgeven aan de ontwikkeling en invoering van een leermethodiek binnen Burgy Bouw. In een programma van een jaar zijn de uitvoerders en voorlieden  zowel in individuele gesprekken als in groepsbijeenkomsten begeleid, een proces die het midden houdt tussen training en coaching. Er is gekozen voor een relatief lange looptijd omdat het niet gaat om eenmalige kennis, maar juist de borging van een nieuwe attitude. De bijeenkomsten zijn steeds ingevuld n.a.v. de actuele behoeften en voortschrijdende ervaringen van deze groep. 
 
Uitvoerder en voorlieden hebben op een andere manier leren kijken naar:
  • Zichzelf en hun talenten en valkuilen (zelfinzicht en reflectie) en hun eigen houding en gedrag en het effect daarvan op hun omgeving
  • Anderen, die andere stijlen hanteren
  • Hun eigen verantwoordelijkheid en wat eigenaarschap inhoudt
  • Hun rol als leidinggevende
  • Belang in communicatie van de aspecten: Inhoud, Proces, Relatie
  • Hoe iets bespreekbaar te maken en het effect daarvan op henzelf en de ander
De participatieve aanpak heeft ervoor gezorgd dat het programma optimaal aansloot. Hierbij is een proces van ontwikkelen en aanpassen gevolgd, waarbij aan het einde van iedere stap geëvalueerd is of het programma op deze manier het beste aansloot bij de specifieke behoeften en verwachtingen van eenieder. Hierdoor ontstond een bottom-up aanpak waarbij de deelnemers de regie hadden, maatwerk dus.
 
Het programma is feestelijk afgerond in aanwezigheid van de voltallige directie van Burgy Bouw. Alle uitvoerder en voorlieden hebben in een eindpresentatie hun eigen ontwikkeling toegelicht. Lees hier het artikel ‘Certificaten leiderschap voor voorlieden en uitvoerders: gefeliciteerd!' op de website van Burgy Bouw.
 
Wil je eens van gedachten wisselen over wat Building Human Talent voor jouw organisatie zou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Nieuwsbrief

Referenties

Cases

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Tools