JavaScript is not enabled in your browser.

Nsecure bouwt aan collegialiteit en samenwerking!

Nsecure bouwt aan collegialiteit en samenwerking!

Nsecure wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en besteed daarom veel aandacht aan het boeien en binden van haar medewerkers. Hierom is Nsecure ingezet op preventie en duurzame inzetbaarheid en is een programma gestart onder de naam ‘De bevlogen medewerker’.
 
Op basis van vitaliteitsonderzoek in het eerste deel van het programma is het tweede deel van het programma ingezet op communicatie en samenwerking met als doel het teamgevoel, waardering van collega’s, motivatie en plezier in het werk te verhogen.
 
Met de inzet van het DISC-model ondersteunt Building Human Talent Nsecure bij de verdere implementatie en verankering van duurzame inzetbaarheid. Met de DISC-rapportage in handen is begonnen met bouwen. Bouwen aan individuele ontwikkeling en het ontdekken van talenten. DISC helpt ook bij het bouwen aan het team. Het creëert begrip voor de werkwijze van anderen en het optimaliseren van de communicatie en samenwerking. De DISC-rapportage legt een geweldig fundament in de kennis over het individu en het team.

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail