Kwakkenbos in verbinding: een SLIM-subsidie projectKwakkenbos in verbinding: een SLIM-subsidie project

Kwakkenbos is een echt familiebedrijf binnen de sector bouwnijverheid. Kwakkenbos staat voor goed werkgeverschap en aandacht voor een Leven Lang Ontwikkelen is dan ook vanzelfsprekend. Om de werktevredenheid en ontwikkel- en opleidingsbehoefte inzichtelijk te krijgen is SLIM-subsidie aangevraagd.

Tijdens de eerste personeelsbijeenkomst na corona is aan de medewerkers gevraagd om digitale vragenlijsten in te vullen. De groepsresultaten worden geanalyseerd en op basis daarvan zal Building Human Talent een scholings- en ontwikkelplan opstellen waarmee Kwakkenbos direct aan de slag kan met als doel het behouden en verhogen van de werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en sturen op persoonlijk leiderschap! Een mooi voorbeeld voor het inzetten van SLIM-subsidie en aandacht voor de ontwikkeling van je bedrijf en medewerkers te geven.