STAP-budget voor iedereenSTAP-budget voor iedereen

Het STAP-budget waarbij iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget tot maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Daarnaast komt er voor specifieke doelgroepen STAP Ontwikkeladvies beschikbaar. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht.


De fiscale scholingsaftrek zal vervangen worden voor de subsidieregeling STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie). Jaarlijks stelt de overheid circa €200 miljoen beschikbaar waarmee, bij piekgebruik, 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn. Deze kunnen verdeeld over 6 termijnen van 2 maanden aangevraagd worden via het UWV. Toekenning van subsidie gaat uit van het principe'op-is-op'. STAP zal een structurele wettelijke regeling worden waardoor deze regeling dus geen einddatum kent.

Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking. Je kunt STAP-budget krijgen als:

 • Je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
 • Je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (o.a. AOW, ANW, WLZ).
 • Je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
 • Je in het jaar van jouw aanvraag niet eerder STAP-budget toegekend hebt gekregen.
 • Je een scholingsactiviteit hebt gekozen van een erkende STAP-aanbieder.
 • Je scholingsactiviteit binnen 3 maanden start na de betreffende STAP-budget aanvraagtermijn.
 • Er nog budget is. (Iedere 2 maanden is er ruimte voor circa 35.000 toekenningen. Wees er op tijd bij, want op=op.)
 • Je voor een door OCW-erkende voltijdopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen.

STAP wordt een structurele regeling en is dus niet van tijdelijke aard. Je mag per kalenderjaar 1 aanvraag indienen en toegekend krijgen. Het is dus mogelijk om ieder jaar opnieuw de regeling aan te vragen en te investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het STAP-budget mag gestapeld worden met bijvoorbeeld een Persoonlijk Ontwikkel Budget wat door werkgevers aan medewerkers wordt verstrekt. Het kan ook gestapeld worden met aanvullende middelen vanuit O&O-fondsen of re-integratiebudgetten. Daarnaast is STAP aan te vragen voor meerjarige opleidingen met de kanttekening dat het budget per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend kan worden.

Je kan 1 x per jaar subsidie aanvragen voor het volgen van scholing of training. De maximale subsidie is €1000, - inclusief btw. Zijn de kosten van de opleiding die jij wil gaan volgen hoger dan is aan te raden jouw werkgever te vragen of deze wil meebetalen of te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn. Zijn er geen mogelijkheden en wil jij iets echt graag doen, dan zal het geen probleem zijn om zelf het resterende deel te betalen.

Je kan kiezen uit een veelheid aan opleidingen en trainingen die jouw positie op de arbeidsmarkt versterken. Denk hierbij aan:

 • Behalen van een MBO/HBO/WO-diploma
 • Het volgen van een beroepsopleiding
 • Het volgen van trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling en/of persoonlijke affectiviteit
 • EVC-trajecten
De te volgen scholingsactiviteiten worden vanaf het najaar aangeboden via het scholingsregister dat via DUO beschikbaar wordt. De aanbieders die hierin worden opgenomen zijn gecertificeerd en worden door de overheid erkent.

In aanvulling op het STAP-budget voor scholing of training komt ontwikkel- of loopbaanadvies beschikbaar voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het in beeld krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot groei en ontwikkeling. Dit advies wordt naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen zoals praktisch opgeleiden en ouderen. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt.

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Wij zullen daar steeds de ontwikkelingen rondom de regeling publiceren! Hou daarnaast onze website in de gaten.