JavaScript is not enabled in your browser.

Promotie Jenny Huijs- gezondheidswetenschapper TNO

Promotie Jenny Huijs- gezondheidswetenschapper TNO

Jenny Huijs, als gezondheidswetenschapper werkzaam bij TNO, deed onderzoek naar de medewerker die ‘mentaal’ al met pensioen is en promoveerde op 23 september 2019 met het proefschrift ‘Gemotiveerd en gezond aan het werk! Voorspellers van en interventies voor duurzame inzetbaarheid en het bevorderen van werkhervattting’. Jenny toont met haar onderzoek expliciet aan dat dat meedoen aan het programma Vitaal Vakmanschap leidt tot een daling van mentaal pensioen oftewel verbetering van het Vitale Vakmanschap van medewerkers. 

Een participatieve aanpak zoals die van het programma Vitaal Vakmanschap is  dus effectief en leidt tot gedeeld eigenaarschap, controle en verantwoordelijkheid, een gevoel van eerlijkheid en het maakt dat een veranderingsproces soepeler verloopt. Ook zorgt een stapsgewijs en op maat gemaakt proces voor een kader dat organisaties kunnen gebruiken om de juiste interventies te kiezen. Het effect van ingezette interventies wordt vergroot door het werken in een groepssetting. Hierdoor ontstaat een gevoel van vertrouwen, verbondenheid en saamhorigheid. Men ervaart sociale steun en universaliteit (herkenning van gedeelde ervaringen, gevoelens en problemen). Er wordt geleerd van gelijken (voorbeeldgedrag) wat leidt tot inspiratie en interpersoonlijk leren. Het actieprogramma Vitaal Vakmanschap helpt daarom de mate van mentaal pensioen te verminderen en werkhervatting van langdurig verzuimers te bevorderen.

Lees meer in deze artikelen:
Universiteit Utrecht
MT
NRC
Trouw

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail