JavaScript is not enabled in your browser.

Het 'FIT met INCO project' wordt ondersteund door ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Het 'FIT met INCO project' wordt ondersteund door ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid

INCO uit Alkmaar is een installatiebedrijf met de ambitieuze doelstelling om het meest vooruitstrevende bedrijf in de branche te zijn. Bij INCO gelooft men dat fitte medewerkers de sleutel zijn tot het behalen van deze doelstelling.

Iedere medewerker is Fit met INCO: 
  • Vitaal en duurzaam inzetbaar
  • Trots om voor INCO te mogen werken
  • Voorbereid op de toekomst 
Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, nemen verantwoordelijkheid en worden hierbij optimaal begeleid door de organisatie. Vorig jaar is INCO gestart met een onderdeel van het ‘FIT met INCO-plan’: ontwikkelen en motiveren. Building Human Talent mag samen met Arbobutler (onderdeel van Enrgy) ondersteuning bieden bij het vormgeven aan dit programma waarbij Building Human Talent verantwoordelijk is voor het onderdeel communicatie, samenwerking. Om hier handen en voeten aan te geven wordt gebruik gemaakt van het DISC-model. De komende jaren zullen er diverse trainingen plaats gaan vinden waarbij DISC centraal zal staan.

De directie heeft de eerste stappen gezet. Zij hebben een DISC 3D en leiderschapsanalyse ingevuld en hebben op basis van de rapportage een individueel gesprek gevoerd met Rian Lanenga die als communicatietrainer vanuit Building Human Talent in dit project een trekkersrol vervuld. “De resultaten van de DISC-vragenlijst sloten goed aan bij hoe ik mezelf zie”, aldus directeur Martin Bloothoofd.

Naast de DISC-Teamtrainingen die verzorgd worden door Building Human ligt de focus ook op ‘Fit met je werk en lijf’. In kennissessies verzorgd door Arbobutler is aandacht voor het werkvermogen: de mate waarin de medewerker mentaal en fysiek in staat is het werk uit te voeren. De samenwerking tussen Arbobutler en Building Human Talent is tot stand gekomen door HR-manager Nienke Dikmans zodat beider dienstverlening het ‘Fit met INCO-plan’ kan aanvullen en versterken.

INCO heeft voor de uitvoering van dit mooie programma ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aangevraagd en toegekend gekregen. “Wij vinden het van groot belang ons mooie programma voor en vooral ook samen met onze medewerkers vorm te geven. De ESF-subsidie is een mooie aanvulling op de investering die wij doen, maar ook als deze niet was toegekend hadden wij ons programma vormgegeven. Wij beseffen dat investering in duurzame inzetbaarheid niet iets van de toekomst is, maar van nu en de toekomst”, vertelt Nienke Dikmans.

Directeur Marco Stekelbos: “Ik heb een super interessant gesprek gehad over de uitkomsten van de DISC analyse!”.

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail