JavaScript is not enabled in your browser.

De Slim Regeling

Ben jij een 'slimme' werkgever?

Wil jij meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in jouw organisatie? Met de SLIM-regeling (stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen) kun je subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Organisaties die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Medewerkers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Om investeringen in leren en ontwikkelen aantrekkelijk te maken heeft de overheid de SLIM-regeling in het leven geroepen.

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 • Individuele MKB-ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden in het MKB
 • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Je wilt de SLIM-regeling aanvragen en inzetten om leren en ontwikkelen van jouw medewerkers te stimuleren, ze in de regie te zetten van hun eigen loopbaan opdat zij langer, productiever en met meer plezier door kunnen werken ofwel een leven lang ontwikkelen (LLO). De subsidie kan worden ingezet t.b.v. drie initiatieven:

Opleidings- of ontwikkelplan
De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de organisatie.

Loopbaanadvies
Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van medewerkers in de organisatie.

Leercultuurmethodiek
Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een organisatie die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is in werking getreden op 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. 

MKB-ondernemingen (2 tijdvakken per jaar)
 • Het 1e aanvraagtijdvak loopt van 1 t/m 31 maart 
 • Het 2e tijdvak loopt van 1 t/m 30 september 
Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector
 • Het aanvraagtijdvak loopt van 1 april t/m 30 juni 

Hoogte van de subsidie en eisen die aan een project worden gesteld
Subsidie op grond van de SLIM-regeling wordt verleend op basis van cofinanciering. D.w.z. dat de aanvrager een eigen bijdrage aan het initiatief moet leveren.

Doelgroep Organisatie Max. subsidie Vergoeding 
Individuele werkgever MKB Kleinbedrijf
Middelgroot bedrijf
€ 25.000, -
€ 25.000,
80%
60%
Samenwerkingsverbanden MKB Kleine- en middelgrote bedrijven €500.000, - per project
€200.000, - per deelnemend bedrijf
60%
Grootbedrijf Horeca- en recreatiesector €200.000, - 60%
Groot- en MKB Landbouwsector €20.000, - 60%
Praktijkleerplaatsen MBO 3e leerweg € 2.700, - n.v.t.

Onder de subsidiabele kosten vallen:
 • Externe kosten (b.v. externe adviseur)
 • Interne loonkosten van personen betrokken bij initiatief
 • Toeslag van 15% overige kosten zoals overhead
Voor de SLIM-regeling geldt dat een project altijd maatwerk moet zijn en specifiek gericht is op en ten goede moet komen aan de medewerkers. Een project richt zich op de initiatieven uit de regeling en voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de regeling.

Wij geloven in maatwerk, iedere organisatie is anders, dus daarom stemmen wij ons aanbod graag af op jouw behoeften. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Metingen: medewerkersonderzoek, organisatieonderzoek en managementrapportages om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van medewerkers en bewustwording te stimuleren.
 • Programma’s:met de diverse bouwstenen wordt op maat een compleet programma ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Workshops:als onderdeel van een programma of los ingezet voor verdieping van persoonlijke doelstellingen.
 • Loopbaantrajecten:loopbaan- en ontwikkeladviezen al dan niet ondersteunt met assessmenttools en blended coaching.
Je bent bij Building Human Talent aan het juiste adres voor de aanvraag en uitvoering van jullie project. Building Human Talent heeft specifieke kennis en ervaring met subsidieregelingen en neemt de administratieve rompslomp uit handen. Op basis van jullie wensen wordt een maatwerk projectplan opgesteld en wordt de aanvraag/registratie geregeld. Na toekenning van de subsidie zal in samenwerking met jouw organisatie invulling worden gegeven aan het opgestelde projectplan en indien gewenst draagt Building Human Talent zorg voor de juiste registratie van alle activiteiten.

Wil jij voor jouw organisatie gebruikmaken van de SLIM-regeling en investeren in een Leven Lang Ontwikkelen van jullie medewerkers? Neem dan contact met ons op, zodat de aanvraag tijdig kan worden ingediend.

Registratie, uitvoering en declaratie

Deze subsidie biedt (financiële) kansen aan werkgevers die de noodzaak om met dit thema aan de slag te gaan inzien en hiervoor externe deskundigheid inhuren. Building Human Talent is deskundig sparringpartner en kan het door jullie gewenste traject alsmede de gehele aanvraagprocedure tijdig verzorgen.

 • Voor kleine en middelgrote MKB-bedrijven bedraagt de subsidie max. €25.000,-. 
 • Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in gespecificeerde sectoren bedraagt de subsidie max. €500.000, -. 

Rekenvoorbeeld

Voorbeelden