JavaScript is not enabled in your browser.

Politie wil vitale vakmensen

Politie wil vitale vakmensen

Ben jij mentaal gepensioneerd of een vitaal vakman? Die vraag staat centraal in het ESF-project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ van de politie. Zestien teams hebben de omslag gemaakt naar vitaal vakmanschap. En met succes! ‘Bouw je eigen baan juist nu’ is een van de eerste bewezen effectieve programma’s bij de politie.

Vroeger werd er bij de politie verwacht dat je deed wat je baas zei. Nu vraagt je baas aan jou wat er gedaan moet worden. Kort gezegd is dat de cultuurverandering die de politie momenteel doormaakt. Het project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ geeft handen en voeten aan deze verandering.

Twee fasen
Vier jaar terug startte het project met als doel: medewerkers stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vakmanschap en werkplezier. In de eerste fase (2015-2016) is het TNO-model Vitaal vakmanschap uitgetest in acht teams. In de tweede fase (2017-2018) is het gebruik van dit model in de praktijk doorontwikkeld, met geld van ESF.

Proeftuinen
Projectleider Janneke Vollebergh-Barbiers, specialist inzetbaarheid en teamontwikkeling, is blij met het geld. ‘Projecten worden vaak niet goed afgerond. Wij hebben nu de kans gekregen om de methodiek in acht nieuwe proeftuinen te verfijnen. In de eerste fase was er bovendien te weinig aandacht voor communicatie. Het was allemaal te abstract voor politiemensen. In de tweede fase hebben we communicatie ingezet als tool om de beweging te versterken en vast te houden.’

Teamontwikkeling
Het project ‘Bouw je eigen baan juist nu’ is een ‘franchise’ voor teams die hun vitaal werken steeds weer willen verbeteren. Het is een van de programma’s die de politie in het kader van goed werkgeverschap beschikbaar stelt.  ‘Alle medewerkers zijn van tijd tot tijd mentaal gepensioneerd, ikzelf ook’, vertelt de projectleider. ‘We geven bijvoorbeeld geen feedback, we zijn niet eerlijk als we falen. Dat is fnuikend voor een organisatie. In dit project maken we mensen daarvan bewust en zetten ze aan tot actie.’  

Route met resultaat
‘De basisvraag is match jij nog wel met je werk? In het traject ontdek je het verschil tussen mentaal gepensioneerd en vitaal vakman zijn. We hebben bewust ingezet op een traject met, voor en door medewerkers. De verantwoordelijkheid ligt vanaf de start bij de teams zelf. Nee, dat is niet de makkelijkste route. Maar het is wel een route die veel vitaliteit oproept en beweging en resultaten geeft in het politiewerk.’

Opbrengsten
Zestien politieteams, totaal duizend medewerkers, hebben inmiddels het teamontwikkeltraject doorlopen, zowel blauwe teams als opsporingsteams en ondersteunende teams. Er staan 32 facilitators klaar om nieuwe politieteams te begeleiden bij ‘Bouw je eigen baan juist nu’. Verder is een toolbox gemaakt met werkvormen en liggen er train-de-trainer-handleidingen. Projectleider Vollebergh: ‘Dit is bewezen effectief en gewenst binnen de politieorganisatie. We gaan verder!’

Bron

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail