JavaScript is not enabled in your browser.

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid, oftewel: langer, vitaler met plezier werken. Daar wilt u als goed werkgever graag invulling aan geven, maar hoe? DI-Code Duurzame Inzetbaarheid!
 
Waarom deze code?
De  DI-code is ontwikkeld door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) i.s.m. sociale partners met als doel organisaties een kapstok te bieden om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en het thema concreet te maken.
 
Building Human Talent: Partner NPDI
Het NPDI is hét netwerk voor duurzame inzet(baarheid) in Nederland.Dankzij het partnership dat Building Human Talent met het NPDI heeft, kunnen wij kennis delen, ervaringen uitwisselen en onze opdrachtgevers inzicht geven in de duurzame inzetbaarheid binnen hun organisaties.
 
Wij beschikken over een breed spectrum van aantoonbaar effectieve instrumenten. Voorbeelden daarvan zijn:
·      Duurzame inzetbaarheidsindex (DIX) en tal van andere vragenlijsten
·      Door TNO ontwikkelde bewezen effectieve actieprogramma Vitaal Vakmanschap
·      Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid
·      Bedrijfs- en oriëntatiescan
·      Leidinggevendenscan
·      Een eigen digitale werkomgeving en dashboard voor organisatie en medewerker
 
Visie op duurzame inzetbaarheid
Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers die een leven lang kunnen werken en die de gewenste prestaties leveren.
 
Mensen die met plezier naar hun werk gaan, blijven zich ontwikkelen en investeren in hun vitaliteit. Daarmee behouden ze een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid faciliteren en ondersteunen hun werkenden hierin. Werkenden herkennen en erkennen hun inzetbaarheid en nemen hun verantwoordelijkheid.
 
Onze aanpak
Zonder dialoog krijgt duurzame inzetbaarheid geen vorm. Kernelementen van onze aanpak zijn: dialoog, meten en maatwerk!
 
Werken aan duurzame inzetbaarheid start met het gezamenlijk vaststellen van de huidige situatie in de organisatie en het meten van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in de volle breedte van duurzame inzetbaarheid. Door te meten kunnen we:
·      Het actieplan bepalen: welke instrumenten zetten we in de rest van het traject in.
·      Bepalen welke sturingskengetallen interessant zijn om de voortgang mee te monitoren.
·      Het ambitieniveau uitspreken.
·      Bepalen waar direct resultaat geboekt kan worden
 
Het vervolg van het traject is maatwerk waarbij de hierboven genoemde (wetenschappelijk onderbouwde) instrumenten ingezet kunnen worden. Op elk niveau een andere inhoud. Met elkaar komen we tot creatieve en passende oplossingen die draagvlak hebben!

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Tools