Thuiswerken, hoe gaat het met jouw medewerkers?

De manier waarop we werken zal blijvend veranderen en medewerkers die nu thuiswerken zullen dat in de toekomst (deels) blijven doen. Thuiswerken kan een uitkomst zijn, maar soms is het ook helemaal niet logisch of, afhankelijk van de taak of functie, niet of nauwelijks mogelijk. Maar er is nu voor velen even geen andere keus. Dat het impact heeft op onze gewoonten is wel duidelijk, maar het vraagt ook veel van onze mentale fitheid en flexibiliteit.

Naast allerlei voordelen die thuiswerken met zich meebrengt vraagt het vooral ook allerlei aanpassingen. Voor veel mensen is dit redelijkerwijs nauwelijks (zonder hulp) op te brengen. De Toolkit Thuiswerken kan uitkomst bieden. Een digitale toolkit, speciaal ontwikkeld door DilemmaManager, die wij vanuit Building Human Talent aanbieden. Duidelijk en concreet over het hoe en wat en niet het waarom, want dat is voor iedereen wel duidelijk.

Voor wie?
De toolkit Thuiswerken is een digitaal instrument en biedt concrete inzichten passend bij de voorkeuren en situatie van de individuele medewerker. Voor organisaties biedt de toolkit de manier om zicht te houden op wat er speelt onder medewerkers en hoe medewerkers optimaal te faciliteren bij thuiswerken.

ThuiswerkScan
Digitaal medewerkeronderzoek thuiswerken


Onderdelen:

  • Onderzoek werkvoorkeur
  • Mentale fitheid

Prijs op aanvraag!

ThuiswerkScan is een verdiepend, richtinggevend instrument. Wanneer de ThuiswerkScan voor de hele organisatie wordt ingezet maakt het instrument de balans op voor een organisatie. De uitkomsten geven inzicht in kansen en risico’s en bieden handvatten ten aanzien van de aansturing en aanpak van thuiswerken.

Naast kansen en risico’s ten aanzien van 8 thuiswerkthema’s brengt het instrument ook de ‘mentale fitheid’ van medewerkers in kaart. Daarnaast wordt het ‘stressniveau’ van medewerkers inzichtelijk gemaakt.

De medewerker ontvangt individueel een uitgebreide rapportage, de organisatie een managementrapportage voor de volledige organisatie of een organisatieonderdeel.

ThuiswerkWijzer
Verdiepend inzicht in individuele kansen en uitdagingen


Onderdelen:

  • Onderzoek werkvoorkeur
  • Mentale fitheid
  • Persoonlijkheidsanalyse
Prijs op aanvraag!

ThuiswerkWijzer is uitermate geschikt als individueel begeleidingsinstrument voor medewerkers die problemen ervaren bij thuiswerken, vastlopen of simpelweg vragen hebben. Ook voor leidinggevenden biedt het concrete handvatten ten aanzien van het faciliteren van thuiswerken, maar ook aansturen op afstand.

Naast inzicht in (thuis)werkvoorkeuren, stressniveau en mentale fitheid biedt ThuiswerkWijzer inzicht in de persoonlijke kansen en uitdagingen op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst. Wat zijn oorzaken van ‘vastlopen’, stress of spanning? Waar zit ruimte voor ontwikkeling en verbetering? En hoe kan dit worden aangevlogen of gefaciliteerd?

Wanneer er vervolgvragen zijn op basis van de rapportage of over de eigen situatie, dan kun je hiervoor terecht bij de gecertificeerde VitaalCoaches van Building Human Talent. Zij kunnen toelichting geven, reflecteren of begeleiding bieden.

Gratis ThuiswerkCheck
Laagdrempelig de balans opmaken

Omdat veel mensen vastlopen in de huidige situatie wordt de ThuiswerkCheck kosteloos aangeboden. Een laagdrempelige vragenlijst die snel inzicht geeft in voorkeuren en behoeften ten aanzien van thuiswerken. De ThuiswerkCheck geeft inzicht in pijnpunten ten aanzien van 8 thuiswerkthema’s. Het persoonlijke rapport (verstuurd naar jouw mailadres) biedt gelijk input voor verbetering of verandering.

Doe de GRATIS ThuiswerkCheck!

Nieuwsbrief

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Delen