Medewerker Tevredenheid Onderzoek

Medewerker Tevredenheid Onderzoek

Wil je weten hoe medewerkers denken over jullie organisatie? Of medewerkers werktevreden en betrokken zijn? Met ons maatwerk-MTO kunnen we de werktevredenheid in jullie organisatie vaststellen en bevorderen zodat medewerkers gezond, betekenisvol en productief betrokken zijn en blijven.

De inzet van medewerkers hangt samen met een positieve werkbeleving. Tevreden medewerkers die zich door de organisatie goed geïnformeerd en erkend voelen, presteren beter. Zij zullen daarnaast gemotiveerd zijn om klanten tevreden te maken en houden, zullen productiever zijn en dit heeft een positieve invloed op verzuim.

Om als organisatie verder te groeien en de dienstverlening verder te verbeteren is het van belang om inzichten te krijgen over hoe medewerkers denken over de organisatie. Iedere organisatie bouwt tenslotte aan een gezonde onderneming waarin de medewerkers veilig en met plezier kunnen werken want met gezonde en gemotiveerde medewerkers haal je de beste resultaten.

Het doel van het MTO is:
  • Inzicht in de werktevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers.
  • Identificeren en implementeren van interventies n.a.v. de resultaten en conclusies met als doel de werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te behouden en/of verhogen en hiermee de organisatie en haar producten en/of diensten maximaal te verbeteren.

Alleen wanneer respondenten zeker weten dat hun antwoorden op de juiste manier behandeld worden, zullen zij eerlijk antwoord geven. Vertrouwen in het juiste level van anonimiteit bevordert de respons en de kwaliteit van deze respons.

De digitale omgeving, Johan-portaal, is streng beveiligd. Hierdoor weten medewerkers zeker dat feedback vertrouwd blijft.

Het portaal waarin medewerkers de vragenlijst invullen biedt slimme stuurinformatie. Zo krijgt het management terugkoppeling van groepsscores (i.v.m. privacy vanaf 30 respondenten). De data geeft inzicht in de tevredenheid van medewerkers zodat bepaald kan worden aan welke knoppen er gedraaid moet worden om deze te verhogen of verbeteren.

Wij kunnen maatwerk leveren. We gaan vooraf in gesprek en passen de vragen aan op jullie doelen en wensen (taalgebruik, etc.). 

Het presenteren van de definitieve resultaten en conclusies bestaat wat ons betreft uit de volgende twee onderdelen:
  • Eindrapportage
  • Eindpresentatie

Een vragenlijst vraagt om follow-up. Building Human Talent heeft de expertise in huis om deze opvolging in vele gevallen te verzorgen. Workshops voor medewerkers of leidinggevenden? Consulteren van een ervaren organisatieadviseur? Van toelichtingen tot en met coaching en interventies: er is veel mogelijk!