STAP-budget voor iedereen

STAP-budget voor iedereen

Het STAP budget waarbij iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt recht heeft op een persoonlijk ontwikkelbudget tot maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 maart 2022 ingevoerd. Daarnaast komt er voor specifieke doelgroepen STAP Ontwikkeladvies beschikbaar. De fiscale scholingsaftrek zal vervangen worden voor de subsidieregeling STAP (STimulans ArbeidsmarktPositie). Jaarlijks stelt de overheid circa €200 miljoen beschikbaar waarmee, bij piekgebruik, 200.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn. Deze kunnen verdeeld over 6 termijnen van 2 maanden aangevraagd worden via het UWV. Toekenning van subsidie gaat uit van het principe 'op-is-op'. STAP zal een structurele wettelijke regeling worden waardoor deze regeling dus geen einddatum kent.

Het doel van het STAP budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking. Je kunt stap subsidie krijgen als:

 • Je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
 • Je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (o.a. AOW, ANW, WLZ).
 • Je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
 • Je in het jaar van jouw aanvraag niet eerder STAP budget toegekend hebt gekregen.
 • Je een scholingsactiviteit hebt gekozen van een erkende STAP aanbieder.
 • Je scholingsactiviteit binnen 3 maanden start na de betreffende STAP budget aanvraagtermijn.
 • Er nog budget is. (Iedere 2 maanden is er ruimte voor circa 35.000 toekenningen. Wees er op tijd bij, want op=op.)
 • Je voor een door OCW-erkende voltijdopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen.

De eerste opleidingen met financiering van een STAP budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot 2025 is er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1000,- aanvragen. Het feit dat in 2022 pas vanaf maart kan worden aangevraagd heeft geen gevolgen voor het jaarbudget, de aanvraag periode is enkel korter Vanaf 2025 is er structureel budget. Je mag per kalenderjaar 1 aanvraag indienen en toegekend krijgen. Het is mogelijk om ieder jaar opnieuw de regeling aan te vragen en te investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Het STAP budget mag gestapeld worden met bijvoorbeeld een Persoonlijk Ontwikkel Budget wat door werkgevers aan medewerkers wordt verstrekt. Het kan ook gestapeld worden met aanvullende middelen vanuit O&O-fondsen of re-integratiebudgetten. Daarnaast is STAP aan te vragen voor meerjarige opleidingen met de kanttekening dat het budget per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend kan worden.

Je kan 1 x per jaar subsidie aanvragen voor het volgen van scholing of training. De maximale subsidie is €1000, - inclusief btw. Zijn de kosten van de opleiding die jij wil gaan volgen hoger dan is aan te raden jouw werkgever te vragen of deze wil meebetalen of te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn. Zijn er geen mogelijkheden en wil jij iets echt graag doen, dan zal het geen probleem zijn om zelf het resterende deel te betalen.

Je kan kiezen uit een veelheid aan opleidingen en trainingen die jouw positie op de arbeidsmarkt versterken. Denk hierbij aan:

 • Behalen van een MBO/HBO/WO-diploma
 • Het volgen van een beroepsopleiding
 • Het volgen van trainingen op het gebied van professionele ontwikkeling en/of persoonlijke effectiviteit
 • EVC-trajecten (nog niet in 2022)
De te volgen scholingsactiviteiten worden vanaf december aangeboden via het scholingsregister dat via DUO beschikbaar wordt. De aanbieders die hierin worden opgenomen zijn gecertificeerd en worden door de overheid erkent.

In aanvulling op het STAP budget voor scholing of training komt ontwikkel- of loopbaanadvies beschikbaar voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het in beeld krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot groei en ontwikkeling. Dit advies wordt naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar gesteld voor specifieke doelgroepen zoals praktisch opgeleiden en ouderen. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt.

Wil je een STAP budget aanvragen voor een training of workshop uit het aanbod van Building Human Talent? Dan helpen we je graag verder met jouw aanvraag. De trainingen en workshops waarvoor je STAP budget kunt aanvragen zijn te vinden in onze STAP budget shop. Hier kan je jezelf aanmelden voor de door jou gekozen training of workshop en bij aanmelding aangeven dat je deze wil volgen met het STAP budget. We komen dan snel bij jou op de lijn om jouw aanvraag voor te bereiden. Aanmelden kan nu al, aanvragen pas vanaf 1 maart 2022! Trainingen of workshops die je met een STAP budget wil volgen kunnen daarom pas aanvangen vanaf begin april 2022!

Om goed inzetbaar te blijven op deze arbeidsmarkt, is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Dit kan je doen door een leven lang ontwikkelen. Wil je op de hoogte blijven van leven lang ontwikkelen en de ontwikkelingen rondom de regeling? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.