Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Delen

Scan: Adaptieve Capaciteitentest (ACT)

€ 120 ex. btw

Deze IQ test bevat drie subtests:

  • Cijferreeksen
  • Figurenreeksen
  • Verbale Analogieën
Op basis van de scores op deze drie subtests wordt een algemene intelligentiescore berekend – de zogenaamde g-score. Deze intelligentietest is primair ontwikkeld voor selectiedoeleinden, maar kan ook ingezet worden voor andere assessmentdoeleinden, zoals bij loopbaanvraagstukken waarbij een inschatting van het denkvermogen vereist of gewenst is.
 
Adaptief
Bij traditionele tests wordt ervanuit gegaan dat iedere vraag even moeilijk is. Bij een adaptieve test is op basis van onderzoek vastgesteld hoe moeilijk iedere opgave is. Iedere kandidaat krijgt daardoor andere items, passend bij zijn niveau. Wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt, volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld. Hierdoor vermijden we dat kandidaten die een laag niveau hebben veel te moeilijke vragen krijgen, en dat kandidaten met een hoog niveau veel te makkelijke vragen krijgen.


Direct afnemen