Pensioenafspraken duurzame inzetbaarheid in 2021 verder uitgewerktPensioenafspraken duurzame inzetbaarheid in 2021 verder uitgewerkt

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
Ten behoeve van deze regeling heeft de overheid in totaal 1 miljard euro beschikbaar. De regeling is bedoeld om sociale partners te helpen maatwerkafspraken te maken over duurzame inzetbaarheid. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen de subsidie aanvragen vanuit een samenwerkingsverband op sectoraal niveau. Ook andere partijen, zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en kenniscentra, kunnen bij het samenwerkingsverband van decentrale sociale partners aansluiten. De subsidie kan gebruikt worden voor maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.
 
Meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid
Ook is afgesproken dat er structureel € 10 miljoen beschikbaar is voor een meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Dit programma heeft twee doelen:
  • Bewustwording op gang brengen over duurzame inzetbaarheid
  • (Praktijk)kennis over duurzame inzetbaarheid verzamelen, delen en toepasbaar maken
Beide regelingen worden nog verder uitgewerkt en komen in de loop van 2021/22 beschikbaar.
 
Ondersteuning bij duurzame inzetbaarheid en subsidietraject
Building Human Talent ondersteunt organisaties zodat werknemers gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. We hebben veel kennis en ervaring opgedaan met duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen en we weten wat werkt in de praktijk en wat niet. Daarnaast hebben we ervaring en kennis over hoe je subsidies kunt aanvragen en verantwoorden. We gaan graag vrijblijvend in gesprek!