Orlando Adolphus

Ryanne Roozendaal

Orlando Adolphus

MfN registermediator, arbeidsrechtspecialist, trainer en coach

Rijkdom: dat is hoe ik het ervaar dat ik over de jaren heen een groot aantal conflicten heb mogen begeleiden. Zowel zakelijk, in het bijzonder arbeidsrechtelijke, als persoonlijke kwesties. Het vertrouwen wat mensen in mij hebben om hun persoonlijke en/of zakelijke belangen met mij te delen en zich kwetsbaar opstellen vind ik alles behalve vanzelfsprekend. Dat vormt vooral de basis van mijn resultaten, waarbij het voeren van de dialoog de rode draad vormt.

In geval van een conflict of een arbeidsrechtvraagstuk weten de meeste mensen wel wat zij willen. De weg ernaartoe oftewel het “hoe” is wat vaak als lastig wordt ervaren. Hoe neem je de regie? Of beter gezegd hoe hou je de regie op de weg naar het resultaat? De ander in staat stellen om zijn/haar verwachtingen te managen.
Op dat vlak zit mijn drive en expertise om als registermediator, procesbegeleider of adviseur arbeidsrecht op te treden.

De natuurlijke samensmelting van mijn expertises binnen HR, het arbeidsrecht en mediation leiden vaak tot passende oplossingen!

Mijn persoonlijke werkwijze: het denken in mogelijkheden, aandacht voor mens en resultaat, zacht zijn in de relatie en strak op proces en de inhoud, het delen van kennis, het enthousiasmeren en het leggen van verbindingen met de focus op samenwerking.

Orlando is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland en als lid aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging.