Trainingen - Leiderschap

'Hij die over een ander regeert, dient meester over zichzelf te zijn.' (Stephen Covey)


Goed leiderschap berust op meer dan vakkennis en de capaciteit om medewerkers aan te sturen. Van een leidinggevende wordt veel verwacht: het aansturen van een team, effectief optreden in veranderingsprocessen en het creëren van een heldere visie. Hiervoor dient een leidinggevende over goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken.

Visie
In onze leiderschapstrainingen ontwikkelen deelnemers een visie op het aansturen en motiveren van hun medewerkers. Een goede leiderschapstraining kijkt verder dan alleen naar taken en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden deelnemers in het proces om hun innerlijke en authentieke leiderschap te ontdekken en ontwikkelen.
 
Ervarend leren
In onze trainingen wordt theorie steeds gekoppeld aan praktische oefeningen. Ervarend leren staat centraal en bij sommige onderdelen wordt daarom gebruik gemaakt van rollenspellen met een trainingsacteur.
 
Thema’s die in onze trainingen aan bod (kunnen) komen: 

 • Persoonlijk leiderschap;
 • Inspirerend leiderschap;
 • Coachend leiderschap;
 • Inzicht in kwaliteiten en drijfveren medewerkers;
 • Teamsamenwerking;
 • Motiverende gesprekstechnieken;
 • Gesprekstechnieken bij conflicten;
 • Assertief communiceren;
 • In gesprek: voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken, slecht-nieuwsgesprekken;
 • Omgaan met weerstand;
 • Management versus leiderschap.
Onze trainingen zijn maatwerk en zowel de onderwerpen als de inhoud worden in samenspraak gekozen. De omvang kan variëren van één dagdeel tot een traject van meerdere maanden, afhankelijk van wat er nodig is. Zo wordt de training afgestemd op uw unieke situatie en organisatie.

screenshotDelen

Uitgelicht