Oriëntatiescan

Visie en focus duurzame inzetbaarheid


Zonder visie en focus is het lastig een koers te bepalen. Het zoeken naar aansluiting op lopende processen en ontwikkelingen leidt tot grotere successen. De oriëntatiescan helpt daarbij!
 
Tijdens de oriëntatiefase gaat u op zoek naar de betekenis van duurzame inzetbaarheid voor de organisatie. Om concurrerend en succesvol te blijven is een flexibele inrichting van de organisatie van belang. Dat stelt ook eisen aan werknemers. Hebben ze nog de juiste kennis, houden ze het werk lichamelijk vol en/of passen ze nog bij de organisatie?
 
Vervolgens stelt men doelen en gaan we aan de slag met programma’s voor leidinggevenden en medewerkers om concreet invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Gedurende de uitvoeringsfase evalueren we op de resultaten als de leerprocessen. Op die manier ontstaat een continue leer- en verbetercyclus voor de organisatie.
 
Verbeteren
De oriëntatiescan geeft inzicht in de mate waarin de organisatie is ingericht om duurzame inzetbaarheid effectief te kunnen bevorderen. De scan geeft zicht in de hiaten en daarmee aangrijpingspunten ter verbetering van de organisatorische randvoorwaarden om duurzame inzetbaarheid te integreren in het organisatiebeleid. De scan analyseert de in- en externe ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken krijgt en geeft een beeld van de te verwachten eisen die aan medewerkers gesteld worden om met de ontwikkelingen mee te bewegen.
 
De oriëntatie scan bestaat uit drie modules:

  1. Ambities
  2. Interne & externe ontwikkelingen
  3. Maximaal benutten van medewerkers                                                                             
Ambities:
Een analyse op de ambities van de organisatie in relatie tot de optimale inzetbaarheid van medewerkers. Er wordt gebruikgemaakt van een balanced scorecardom de ambities te clusteren (in imago, ontwikkeling, financieel en processen).
 
Interne & externe ontwikkelingen:
Een analyse op de interne- en externe ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft of krijgt. Het geeft een beeld van de te verwachte eisen die aan werknemers zullen worden gesteld om met de ontwikkelingen mee te kunnen bewegen.
 
Maximaal benutten van personeel:
Een analyse op de inzetbaarheid van het huidige personeelsbestand. Het geeft een beeld van de ingeschatte gezondheid, motivatie, kennis en werk en privé. Het geeft daarbij tevens aan waar de aandachtspunten liggen om de inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren.
 
De oriëntatiescan is uit te breiden met:
 
Bedrijfsscan:
De bedrijfsscan geeft richting aan de aspecten van de omgeving waar aandacht voor nodig is. Het invullen van de bedrijfsscan gebeurt in de regel door diverse stakeholders in de organisatie, zodat een integraal beeld ontstaat over de beleving van de omgeving. Gezamenlijk worden de prioriteiten bepaald en de benodigde interventies. (zie https://www.buildinghumantalent.nl/nl/tools/bedrijfsscan/50)
 
Middelenscan:
Met de middelenanalyse wordt in kaart gebracht welke interventies de organisatie al in huis heeft. Met de middelenanalyse wordt gekeken naar de huidige middelen en maatregelen op het gebied van gezondheid en arbo, opleiding en ontwikkeling, loopbaan, arbeidsvoorwaarden en eventueel verzekeringen. Deze analyse wordt ingezet om te voorkomen dat een organisatie middelen aanschaft die al in de organisatie aanwezig zijn. De organisatie wordt zich bewust van dat wat er al aanwezig is en hoe dit in het kader van duurzame inzetbaarheid ingezet kan worden.

screenshot
screenshotDelen

Uitgelicht