Mobiliteitsvraagstukken

Unieke aanpak van mobiliteitsvraagstukken


Uw medewerkers bepalen voor een groot deel uw bedrijfssucces. Juist daarom is het belangrijk om bij mobiliteitsvraagstukken samen te werken met een professionele partner.
 
Building Human Talent kan uw gehele reorganisatie van A tot Z begeleiden. Ook kunt u ervoor kiezen om ons in te zetten voor een specifiek onderdeel van uw reorganisatie, zoals het inrichten van een mobiliteitscentrum.
 
Ons team bestaat uit ervaren adviseurs die snel tot de kern van een vraagstuk doordringen. Uit ervaring weten wij dat een reorganisatie grotere kans van slagen heeft als er oog is voor zowel de vertrekkende medewerkers als voor de medewerkers die door moeten: de achterblijvers. Als het afscheid op een respectvolle en integere manier wordt georganiseerd levert dit win-win op voor alle partijen.
 
Voorbereiden van uw reorganisatie

 • Vormgeven van een sociaal plan;
 • Concipiëren van een adviesaanvraag naar de ondernemingsraad;
 • Opstellen van een communicatieplan om draagvlak te creëren;
 • Managers trainen in het voeren van een exitgesprek.
Opzetten van een informatieplein 

 • Uitleg sociaal plan;
 • Rechten en plichten vanuit UWV;
 • Scholingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheden voor coaching en training, introduceren van het mobiliteitsbureau.
Mobiliteitsdienstverlening 

 • Individuele coaching- en loopbaanbegeleiding;
 • Trainingen persoonlijke effectiviteit;
 • Sollicitatietraining;
 • Inzet assessments.
Medewerkers krijgen gedurende het volledige begeleidingstraject toegang tot het werknemersportaal. Dit is een online begeleidingssysteem waarbij de focus duidelijk ligt op de intensieve en persoonlijke begeleiding tussen de coach en de medewerker, gericht op de verbinding met de eigen waarden en de interactie met anderen. Belemmerende patronen in denken, voelen en doen worden hierdoor zichtbaar en kunnen doorbroken worden.
 
De organisatie wordt gericht bij dit proces betrokken en gedurende het volledige traject op de hoogte gehouden van de voortgang en ontwikkelingen.

screenshotDelen

Uitgelicht