Mini-DIX

Hoe kunt u medewerkers ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid en waar moet u beginnen? De mini-DIX biedt hulp!


De mini-DIX is een ideaal hulpmiddel om snel de belangrijkste inzetbaarheidsthema’s binnen uw organisatie te inventariseren en is een verkorte versie van de Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX), aangevuld met een aantal beleidsvragen en een behoeftepeiling.
 
Highlights
Deze mini-DIX wordt vaak gebruikt als voormeting en als opmaat voor de uitgebreidere Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX). Ook wordt hij vaak ingezet bij branches en bedrijven waar men liever niet met te lange vragenlijsten werkt en waarvoor inzicht in de highlights op het gebied van inzetbaarheid (om te beginnen) voldoende is. Het is een prachtig instrument om medewerkers laagdrempelig kennis te laten maken met het onderwerp en om als organisatie zicht te krijgen op de belangrijkste thema’s.
 
Pijlers
De MINI-DIX is een lijst met 17 vragen. Na het invullen krijgt de medewerker een persoonlijke terugkoppeling. Groepsdata kunnen worden verstrekt bij minimaal 30 respondenten. De thema’s ‘gezondheid’, ‘kennis en vaardigheden’, ‘motivatie en betrokkenheid’ en ‘werk-privé-balans’ komen binnen de MINI-DIX terug als belangrijke pijlers.

screenshotDelen

Uitgelicht