Kosten-Batentool - KOBA-DI

In gesprek over duurzame inzetbaarheid op basis van de KOBA-DI tool. Voor hetzelfde geld haalt u meer uit uw medewerkers!


Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Maar welke keuzes kunnen organisaties maken en welke keuzes leveren het meeste op? Deze vragen waren aanleiding voor TNO om samen met NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) de Kosten-Batentool Duurzame Inzetbaarheid te ontwikkelen: de KOBA-DI.
 
Productiviteitsverbetering
De KOBA-DI tool gebruikt actuele landelijke referentiegegevens (big DATA) en organisatiegegevens om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering ongeveer bereikt kan worden door te investeren in duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De kosten- batentool drukt die verbetering vervolgens uit in een ‘verspillingsreductie’. Daarnaast wordt inzichtelijk welke inzetbaarheidsmaatregelen het meest rendabel zijn, zodat u op verantwoorde wijze het maximale uit uw medewerkers kan halen!
 
Verspillingsreductie
Een adviesgesprek op basis van de uitkomsten van de KOBA-DI tool geeft een goede indicatie welke ‘verspillingsreductie’ mogelijk is bij gericht duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het geeft geen absolute garantie dat de mogelijke verspillingsreductie ook exact zal worden behaald. U kunt dit gesprek dus zien als dialoog waarbij de KOBA-DI leidend is om de vragen en aandachtspunten die binnen de organisatie leven op het gebied van duurzame inzetbaarheid te bespreken. Daarnaast wordt op heldere wijze inzichtelijk gemaakt wat investeren in duurzame inzetbaarheid kan opleveren.
 
Wat levert een klantgesprek en het invullen van de KOBA-DI tool uw organisatie op?

  • Inzicht in de huidige verspilling en in rendement bij investering in duurzame inzetbaarheid in euro’s;
  • Vergelijking met het branchegemiddelde;
  • Effect van het inzetten van middelen of diensten op diverse clusters: cultuur en leiderschap, dialoog, arbeidsvoorwaarden, op maat leren en ontwikkelen en gezondheid (direct zichtbaar in euro’s);
  • Duidelijkheid over de redenen waarom te investeren in duurzame inzetbaarheid;
  • Reflectie op bestaande en effectieve of minder effectieve beleidsmaatregelen;
  • Adviesrapport met argumentatie (waarom, hoe en wat) voor het inzetten op duurzame inzetbaarheid.
Uw organisatie
Wilt u ook graag weten wat het kost of juist oplevert om te investeren in duurzame inzetbaarheid? In een klantgesprek van circa drie uur is dat een heel stuk duidelijker en heeft u een compleet beeld over het waarom, hoe en wat van inzetten op duurzaam inzetbaarheidsbeleid binnen uw organisatie.
 
Wilt u weten of onze aanpak aansluit bij uw wensen? Building Human Talent geeft graag meer toelichting over de inzet van de KOBA-DI tool en de wijze waarop deze van waarde kan zijn binnen uw organisatie.

Neem contact met ons op voor verdere informatie CONTACT

screenshotDelen

Uitgelicht