Duurzame inzetbaarheid

Organisaties in hun kracht

 
Een programma gericht op de verduurzaming van medewerkers en organisatie is pas effectief als de aandacht voor dit belangrijke thema verankerd wordt in duurzaam personeelsbeleid. Building Human Talent helpt daarbij met modulair opgebouwde programma’s die aansluiten bij de doelen die een organisatie zelf stelt. Wij beschikken over een breed aanbod aan in te zetten diensten en instrumenten op alle niveaus in een organisatie. Samen met u maken we een programma op maat, geen organisatie is namelijk gelijk en iedere organisatie kent andere behoeftes en belangen.
 
Onze aanpak is simpel en we werken altijd samen met u! We werken op drie niveaus; organisatie, leidinggevenden en medewerkers. Afhankelijk van uw wensen steken we in op het niveau waar uw organisatiebehoefte ligt.

Wij geloven dat wanneer medewerkers in hun kracht staan, organisaties dat ook staan. We houden ons bij Building Human Talent daarom steeds bezig met het "verenigen" van doelen van de organisatie en die van de medewerker met daarbij aandacht voor ieders kennis, vaardigheden en competenties.

Wanneer gezondheid, motivatie en betrokkenheid, verhoogde productiviteit en inzetbaarheid geen losse kreten meer zijn en resultaten zichtbaar zijn dan is er sprake van een geslaagd programma wat resulteert in borging en verankering.
 
Maatwerk programma's
De verschillende onderdelen van onze maatwerkprogramma’s zijn als losse modules in te zetten. Bijvoorbeeld een digitale startmeting Duurzame Inzetbaarheid (DIX, GRIP), de bedrijfsscan of kosten-baten-tool (KOBA-DI). Denk ook aan individuele coachtrajecten, workshops en trainingen. Een workshop van een dagdeel of een training van meerdere dagdelen en op verschillende thema’s, zoals “leef gezond, eet bewust en beweeg’, ‘werkstress en nu?’, ‘veerkracht’, ‘werken in een effectief team’, etc. 

Wat levert investeren in duurzame inzetbaarheid op?
  • Lagere verzuimkosten
  • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
  • Medewerkers productief en effectief
  • Behoud en ontwikkeling van kennis en ervaring
  • Medewerkers zelf in de regie en verantwoordelijk voor hun loopbaan van inzetbaarheid


Neem contact met ons op voor verdere informatie CONTACT

screenshot
screenshot
screenshotDelen

Uitgelicht