Bedrijfsscan

Personeelsbeleid langs de lat van duurzame inzetbaarheid


U wilt weten hoe duurzame inzetbaarheid uw organisatie effectief kan bevorderen? Dan is een bedrijfsscan een goed idee!
 
De bedrijfsscan is bedoeld voor organisaties die aan de slag willen met duurzaam inzetbaarheidsbeleid. De scan geeft inzicht in hoe de verschillende sleutelfiguren binnen uw organisatie over duurzame inzetbaarheid denken. Wat kunnen actuele knelpunten zijn, en is uw bedrijf klaar om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan?
 
Antwoorden
Bij aanvang van een duurzaam inzetbaarheidsprogramma is het handig om te kijken of uw bedrijf klaar is voor het implementeren van het thema. Is er draagvlak, zijn er middelen beschikbaar, is er een visie? De bedrijfsscan helpt u deze vragen te beantwoorden en de juiste acties te kiezen.
 
Het invullen van de bedrijfsscan gebeurt in de regel door diverse stakeholders in de organisatie, zodat een integraal beeld ontstaat over de beleving van de omgeving. Samen bepalen we de prioriteiten en de benodigde interventies.
 
Discussiehulpmiddel
De bedrijfsscan wordt ook ingezet bij gesprekken met bedrijven die al een keuze voor duurzame inzetbaarheid hebben gemaakt. De scan wordt vooraf aan een werksessie door diverse stakeholders ingevuld en de bevindingen dienen als discussiehulpmiddel tijdens de werksessie. De uitkomsten van de werksessie worden na afronding van de werksessie in een adviesrapportage verwerkt en helpen u bij het maken van een gedegen actieplan.

screenshot
screenshotDelen

Uitgelicht