Incompany en maatwerk

Incompany en maatwerk

Incompany en maatwerk
Building Human Talent ondersteunt organisaties en medewerkers bij het ontplooien van talenten. Onze resultaatgerichte aanpak richt zich op de veranderende arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling, leiderschap, communicatie, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Dit alles vanuit een positieve benadering en diverse expertises. Zo wordt ook jouw organisatie fit voor de toekomst!

Building Human Talent biedt dienstverlening op maat bestemd voor ieder niveau binnen de organisatie: management, afdelingen, teams en individuele medewerkers. Wij hebben ons gespecialiseerd in het thema duurzame inzetbaarheid, een actueel thema dat in de huidige arbeidsmarkt bij iedere organisatie op de agenda zou moeten staan. Wij zijn partner van het NPDI (Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid) en brengen als door TNO-gecertificeerd dienstverlener het door TNO ontwikkelde bewezen effectieve actieprogramma Vitaal Vakmanschap naar de markt.

Onze aanpak
Ons vertrekpunt zijn jullie organisatiedoelstellingen. Onze dienstverlening wordt specifiek toegesneden rond thematiek en competenties die jullie ontwikkeld willen zien, is effectief en efficiënt en tegen een marktconform en aantrekkelijk tarief. Standaard of maatwerk, zoals jullie wensen! Binnen jullie muren of daar buiten, op een tijdstip dat jullie schikt.

Onze ervaren en uitstekend gekwalificeerde professionals gebruiken herkenbare praktijkcases uit jullie organisatie en werken met een didactiek die dicht bij de mensen staat.

Onze klanten
Building Human Talent werkt voor organisaties uit de profit- en non-profitsectoren en heeft ervaring binnen het midden- en klein bedrijf, de private- en publieke sector.

Interesse?
Wij investeren graag in een goede voorbereiding met als doel goed aan te sluiten bij de behoefte van jullie organisatie, afdeling of medewerker(s). Ons uitgangspunt is om samen een stap verder te komen in de door jullie gewenste richting.

Contact?


Delen


Midden- en kleinbedrijf

Midden- en kleinbedrijf

Dynamische dienstverlening, passend bij de doelen van jouw organisatie.

Lees verder

Private sector

Private sector

Dienstverlening om jouw medewerkers duurzaam, gezond en productief aan het werk te houden.

Lees verder

Publieke sector

Publieke sector

Advies en ondersteuning binnen de transformerende samenleving en flexibele publieke sector.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Building Human Talent is zich zeer bewust van haar rol en plaats in de maatschappij.

Lees verder