ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid

ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Building Human Talent, uw wegwijzer in Duurzame Inzetbaarheid!

De ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Deze subsidie biedt (financiële) kansen aan werkgevers die de noodzaak om met dit thema aan de slag te gaan inzien en hiervoor externe deskundigheid inhuren. Building Human Talent is deskundig sparringpartner op het gebied van duurzame inzetbaarheid en kan het door jullie gewenste traject alsmede de gehele aanvraagprocedure tijdig verzorgen. Thema’s en activiteiten kunnen zijn:

 • Maken van een bedrijfs-of organisatiescan gericht op implementatie van duurzaam inzetbaarheidsbeleid
 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een leercultuur voor medewerkers
 • Aanpassen van de organisatie van het werk in dialoog met de medewerkers
 • Stimuleren in- en externe mobiliteit
 • Bevorderen van een flexibele werkcultuur

Wij geloven in maatwerk, iedere organisatie is anders, dus daarom stemmen wij ons aanbod graag af op jouw behoeften. Denk hierbij aan:

 • Metingen: medewerkersonderzoek, organisatieonderzoek en managementrapportages om inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van medewerkers en bewustwording te stimuleren.
 • Programma’s:met de diverse bouwstenen wordt op maat een compleet vitaliteitsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Workshops:als onderdeel van een programma of los ingezet voor verdieping van persoonlijke doelstellingen.
 • LoopbaanVitaalTrajecten:maatwerk coachtraject dat ondersteunt bij het realiseren van persoonlijke wensen en doelen op het gebied van werk en gezondheid.

Wat is de hoogte van de subsidie en aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
 
 • Voor de ESF-subsidie geldt dat een project altijd maatwerk moet zijn en specifiek gericht is op en ten goede moet komen aan de medewerkers. 
 • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvraag bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. 
 • Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van de projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna.
 • Een project richt zich op de thema’s en/of activiteiten uit de regeling.
 • Organisaties moeten aantonen dat het een project voor en met medewerkers betreft. 
 
Registratie, uitvoering en declaratie
 
Je bent bij Building Human Talent aan het juiste adres voor de aanvraag en uitvoering van jullie project. Building Human Talent heeft specifieke kennis en ervaring met de subsidieregeling en neemt de administratieve rompslomp uit handen. Op basis van jullie wensen wordt een maatwerk projectplan opgesteld en wordt de aanvraag/registratie geregeld. Na toekenning van de subsidie zal in samenwerking met jouw organisatie invulling worden gegeven aan het opgestelde projectplan en indien gewenst draagt Building Human Talent zorg voor de juiste registratie van alle activiteiten.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende openstelling van deze subsidie is. Wil je maatregelen nemen om de vitaliteit van jouw medewerkers te bevorderen? Wil jij voor jouw organisatie van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid gebruikmaken? Neem dan CONTACT met ons op, zodat de aanvraag tijdig kan worden ingediend.

Midden- en kleinbedrijf

Midden- en kleinbedrijf

Dynamische dienstverlening, passend bij de doelen van jouw organisatie.

Lees verder

Private sector

Private sector

Dienstverlening om jouw medewerkers duurzaam, gezond en productief aan het werk te houden.

Lees verder

Publieke sector

Publieke sector

Advies en ondersteuning binnen de transformerende samenleving en flexibele publieke sector.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Building Human Talent is zich zeer bewust van haar rol en plaats in de maatschappij.

Lees verder