Communicatie

Communicatie en verbinden

Goede communicatie is van groot belang bij het verbinden van organisatie en medewerkers. Building Human Talent heeft diverse online tools die uw organisatie helpen bij het in beweging zetten van uw medewerkers op het gebied van vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid.

 Deze online tools worden ingericht in uw huisstijl en worden als digitaal portaal van uw eigen organisatie aan de medewerkers gepresenteerd. Hiermee wordt uw portaal een integraal platform met hoogwaardige tools, instrumenten en informatie die u aan uw medewerkers wilt aanbieden. De portalen leveren u vervolgens slimme managementinformatie en meten voortgang en effecten.

Onze online tools voldoen aan de wettelijke kaders voor privacy en veiligheidswaarborging, zoals dubbele authentificatie, logische toegang voor gebruikers, gescheiden opslag van data, etc.

Neem contact met ons op voor verdere informatie CONTACT