Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Economie, maatschappelijk betrokken en respect voor de omgeving waarin we leven

Building Human Talent is zich zeer bewust van haar rol en plaats in de maatschappij. Building Human Talent geeft training en coaching op het gebied van empowerment aan mensen die graag willen werken, maar dit niet zonder meer kunnen. Kijkend naar de problematiek van mensen uit bijvoorbeeld de bijstand zien wij de noodzaak dat mensen gemotiveerd en gestimuleerd worden. Het accent in onze trainingen ligt op het versterken van zelfinzicht omdat dit de basis is voor autonomie en voor het maken van reële keuzes voor participatie op de arbeidsmarkt.