JavaScript is not enabled in your browser.

Interessante weetjes over Leven Lang Ontwikkelen

Interessante weetjes over Leven Lang Ontwikkelen

Hieronder interessante weetjes voor het aankomende jaar.
 
Subsidieregelingen
  1. De STAP subsidieregeling (stimulering arbeidsmarktpositie) - die in de plaats komt voor de fiscale scholingsaftrek - zal per maart 2022 in werking treden. Werkenden en werkzoekenden kunnen via deze regeling maximaal € 1.000,- aanvragen per jaar voor scholing en ontwikkeling. Het budget is € 218 miljoen per jaar. 
  2. Voor de Subsidie NL leert Door is in 2022 nog € 52 miljoen beschikbaar.
  3. De stimuleringsregeling LLO in het MKB (SLIM) wordt geïntensiveerd. Hierdoor is vanaf 2022 ten minste € 50 miljoen beschikbaar.
Landelijk scholingsportal

Het ministerie van OCW financiert in het kader van LLO een Landelijk Scholingsportaal dat in 2022 moet gaan starten. Het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’ wordt een publieke voorziening van de Rijksoverheid met betrouwbare, actuele en onafhankelijke informatie over het gehele private en publieke opleidings- en scholingsaanbod in Nederland. En ook over de beschikbare financierings- en subsidiebronnen; en over loopbaanbegeleiding. Een eerste versie van de website is begin 2022 operationeel. Mensen die een cursus vinden op dit platform worden rechtstreeks doorgelinkt naar de websites van de opleiders.
 
Van werk naar werk 

De regionale Mobiliteitsteams gaan door met het werk in 2022. De belangrijkste taak is mensen die werkloos zijn geworden te begeleiden naar terugkeer in het arbeidsproces. Er is ruim 75 miljoen beschikbaar voor extra dienstverlening. Doel is de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken, door sectoren op een efficiënte manier te koppelen aan werkzoekenden die de weg naar die banen en sectoren nu niet vinden.

Nieuwsbrief

Referenties

Contact

Vragen? Bel direct naar (0)6 3019 2864 of stuur een mail

Tools